ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Norsk Standard (NS)

Norsk Standard (NS) utgis i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige standardiserte kontraktsvilkår. Sammensetningen i de ulike komiteer varierer etter standardens innhold.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

4. oktober 2019

Avtalefrihet på ulovfestet grunn

Standardene dekker områder som er uregulert eller som er lite regulert i lov, men mange av disse representerer et stykke på vei en kodifisering av ulovfestet entrepriserett. Fordi kontraktene er blitt til gjennom et samarbeid vil begge sider i en kontraktsinngåelse kunne stole på at disse generelle kontraktsvilkårene ikke inneholder urimelige elementer i den ene eller andre retning.

Bruk av NS-kontrakter vil være arbeidsbesparende fordi standardvilkårene legges i bunn som kontraktsvilkår når entreprisekontrakter inngås. Det i motsetning til når en part får seg presentert et kontraktsutkast utarbeidet av en av partene, må mottakeren gå gjennom denne for å kontrollere at det ikke foreligger urimelige eller utilsiktede plikter på en av partene. Det kan man la være dersom standarden benyttes.

Standard Norge er en privat bransjeorganisasjon som har utarbeidet en rekke standarder på det byggetekniske området. De tar betalt for det arbeidet de utfører og kontraktene er derfor dyre. Bestilling skjer gjennom Standard Norge som forestår salget av formularer både i papirform og i digital form. For øvrig vises det til Standard Norges hjemmesider.

Noen standarder er ”utgått”, men likevel hyppig i bruk.

Det betyr at aktuelle standard ikke lenger anbefales brukt av Standard Norge for eksempel fordi det har kommet en ny og revidert standard. Typisk er NS 3430 som i 2004 ble avløst av NS 8405. NS 3430 er imidlertid fortsatt i bruk. Det er full anledning for partene i en kontrakt å bli enige om at en standard som Standard Norge ikke lenger anbefaler brukes i det konkrete kontraktsforholdet.

Det er helt normalt at et tilbud gis slik at for eksempel entreprenøren skriver «For øvrig gjelder NS 8405«. Det betyr at dersom tilbudet blir akseptert vil NS 8405 – med sine 32 sider med juridiske spissfindigheter – vil være en del av partene kontraktsforpliktelser selv avtalevilkårene ikke er vedlagt.

Det er ikke uvanlig at det avtales ”Generelle kontraktsvilkår” utarbeidet av en av partene, og som legges inn under kontraktens ”Særlige bestemmelser”. I så tilfelle bør den andre parten lese disse bestemmelsene nøye før kontrakten signeres for at parten ikke skal påføre seg selv utilsiktede forpliktelser. Vi får god tilbakemelding på de gjennomganger vi foretar på de spesielle kontraktsvilkårene.

Byggeblanketter

Til noen standarder finner det også byggeblanketter. Dette er formularer knyttet til den enkelte kontrakt som partene anbefales å benytte. Blankettene tar inn navn, prosjekt, pris m.v. til de respektive prosjektene, mens Norsk Standard utelukkende fastsetter generelle kontraktsvilkår uten henvisning til det enkelte prosjekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?