ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Skjema og sjekklister

Alle kontraktstandardene til Norsk Standard bygger på en forutsetning om at partene skal varsle hverandre skriftlig når det oppstår forhold som gjør at det kreves tilleggsbetaling, fristforlengelse, erstatning mm. For å ha kontroll på alle varslene som skal sendes, har vi utarbeidet standard skjemaer vi anbefaler partene å bruke.

Checklist and pen

Mange jobber fortsatt etter prinsippet om at man skal holde ord. I dagens virkelighet er ikke dette lengre tilfelle. Stadig oftere blir tvister løst etter hvem som har gjort hva korrekt og på riktig tidspunkt.

Vi har derfor laget skjemaer for de enkelte kontrakter i NS-systemet som kan lastes ned slik at partene «tvinges» til å varsle på riktig måte og hvor fort det må besvares.

Samtidig har vi laget sjekklister på ulike formelle frister som finnes i de ulike standarder. De er delt inn i (1) Før overtagelse (2) Under gjennomføring (3) Overtagelse & sluttoppgjør og (4) Reklamasjonsperioden.

Utover det har vi utarbeidet ulike hjelpedokumenter. Alt dette kan lastes ned uten kostnad.

NS 8405:2008. Beskrevet entreprise

Utførelse av byggearbeider etter oppdragsgivers beskrivelse. Skjemaer for varsel om tillegg/avvik (Skjema 1), økonomisk og tidsmessig konsekvens av avviket (Skjema 2) og eventuell protest mot for sent fremmet varsel (Skjema 3).

Sjekkliste for frister m.v. i kontrakten.

Tilsvarende for NS 8415: 2008 Underentreprise

Last ned skjemaet her

NS 8406:2009. Mindre arbeider

Skjema for varsel om tillegg/avvik (skjema 1), konsekvens (Skjema 2) og for sent fremmet varsel/svar (Skjema 3).

Sjekklister for frister m.v. i kontrakten.

Last ned skjemaet her.

NS 8407:2011. Totalentreprise

Kontrakt om utførelse av byggeprosjekt etter funksjonsbeskrivelse med eventuelle spesielle valg av materialer og løsninger.

Skjemaer for varsel om tillegg/avvik (Skjema 1), økonomisk og tidsmessig konsekvens av avviket (Skjema 2) og eventuell protest mot for sent fremmet varsel (Skjema 3).

Sjekkliste for frister m.v. i kontrakten.

Tilsvarende for NS 8417: 2008 Underentreprise

Last ned skjemaet her

Timelister ved regningsarbeider

Ved regningsarbeider har entreprenøren rett til å få dekket sine faktiske kostnader med et påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. For å få denne retten, må han dokumentere sine kostnader, blant annet ved å legge frem timelister. Her kan du laste ned et enkelt forslag til timeliste.

Last ned timelisten her

Skjema for ferdigbefaring og overtakelse

Skjema for befaringer, registreringsforretning, ettårsbearing mm, samt overtakelse.

Last ned skjemaet her

Standard sluttoppsett

Sluttoppgjøret markerer avslutningen på entrepriseoppdraget, og er kritisk i forhold til hvilke krav partene ønsker å beholde eller frafalle. NS 8405 pkt. 33.1 har i dag en god beskriveslse av hvordan sluttoppsettet skal være. Vi har laget et forslag vi anbefaler brukt i alle entrepriser.

Forslag til standard sluttoppsett

Andre hjelpedokumenter

Ulike hjelpedokumenter for oversikt over endringer og tillegg, oppsett for sluttoppgjør m.v. Både ordinær entreprise og forbrukerentreprise.

Last ned hjelpedokumenter her

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?