NS 8401 / NS 8402 / NS 8403 - Konsulentavtaler

en mann og en dame prater sammen på et lagerhus. Foto

Trenden med krav til mer formalisme og spisskompetanse, gjør at både byggherrer/oppdragsgivere og entreprenører nå stadig oftere engasjere profesjonelle rådgivere. Både for prosjekteringsoppdrag og prosjektledelse/byggeledelse. Konsulentene på sin side får ansvar for få følge opp sin sitt ansvar, og oftere enn før ser vi nå at også konsulentene blir holdt ansvarlig når byggeprosjektene ikke går som planlagt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
04/10/2022

Viktigere nå enn før

Det er mer viktig nå enn før fordi trenden så klart går i retning av økt fokus på formelle varslinger og andre handleplikter i kontraktene.

Behovet for å være presis krever mer faglig spisskompetanse, men også fordi partene oftere opplever at krav og mangler blir mer formalistiske enn det har vært tradisjon for tidligere.

Rådgiverne bør sørge for at det lages separate kontrakter med sin oppdragsgiver hvor det blant annet fremgår ansvarsbegrensninger for at konsulenten ikke skal bli utsatt for ekstreme erstatningskrav.

Oppdragsgiverne må på sin side sørge for at det er klare avtaler slik at det kan konstateres ansvar, arkivplikt reguleres m.v.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater