ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Sameier og borettslag

Sameier og borettslag må med jevne mellomrom utføre større eller mindre vedlikehold, rehabiliteringer, utbygginger m.m. Styret, som opptrer på vegne av sameiet eller borettslaget, må forholde seg til en mengde problemstillinger. Disse må håndteres riktig for å unngå tvister og økonomisk tap.

Til tross for et stort ansvar, har styrene og styremedlemmene hver for seg ofte lite eller ingen erfaring i det å gjennomføre byggeprosjekter. De må støtte seg på innleide konsulenter som dessverre altfor ofte gir uheldige råd som setter sameiene og borettslagene i rettslig sett vanskelige og kostbare posisjoner. Våre advokater har erfaring med å veilede sameier og borettslag og anbefaler at styrene setter seg inn i det mest grunnleggende før de starter opp kostbare byggeprosjekter. Det å søke juridisk bistand bør være like naturlig som å søke teknisk bistand.

Vi tilbyr derfor kurs til styremedlemmene som bør gjennomføres før større prosjekter igangsettes.

En vanlig situasjon for oss er at flere av medlemmene i styret, sammen med den tekniske rådgiveren og noen ganger med entreprenøren, deltar i et møte hos oss hvor vi går gjennom de viktigste reglene i kontraktene som må inngås. Erfaringsmessig bidrar dette til at alle parter får felles forståelse av rettigheter og plikter, og ikke minst de formelle handlepliktene partene har og må følge gjennom byggeprosjektet. I møtet kan vi gjennomgå ulike måter å organisere kontraktene på i et byggeprosjekt, samt de konkrete reglene kontraktene som ønskes eller er valgt. Vi ser spesielt på den innledende fasen, oppstart, og ikke minst endringsreglene. Dernest går vi gjennom reglene for overtakelse, sluttoppgjør og håndtering av mangler.

Med utgangspunkt i vår erfaring og de spesielle behov styrer i borettslag og sameier har, har vi i lengre tid hatt bistand til borettslag og sameier som satsningsområde. Last ned vårt produktark for mer informasjon om våre tjenester spesielt rettet mot borettslag og eierseksjonssameier.

Du kan også lese mer på disse sidene, hvor du blant annet kan lese mer om;

Pdf standardbilde

Produktark Last ned PDF

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?