ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Vedlikehold og rehabilitering av borettslag og sameier

Vedlikehold og rehabilitering av borettslag er forbundet med stor risiko for uforutsette kostnader og problemer. Kostnadene er store og faren er for å bli sittende igjen med dårligere resultat til høyere pris enn planlagt er alltid tilstede.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

Mange opplever at problemene dukker opp i byggeperioden, i sluttoppgjøret fra entreprenøren eller så sent som i reklamasjons- og garantiperioden. Vi virkeligheten kan årsaken til problemet være født tidligere og være forårsaket av uheldige valg gjort av borettslaget /sameiet eller den innleide konsulenten i planleggingsfasen. Disse uheldige valgene kan bli avgjørende for hvilken løsning det er mulig å komme frem til i ettertid.

Vi advokater ser dette tydelig og vil gjerne gi våre råd i tidligfase for å redusere faren for problemer senere.Der vi kommer til i tidligfase gir vi råd med tanke på:

  • Forprosjekt, mandat og sammensetning, detaljeringsgrad i beskrivelse av hva som skal gjøres mm.
  • Valg av kontraktsstruktur, byggherrestyrt entreprsie vs. generalentreprise
  • Valg av kontraktsvilkår, utførelsesentreprise vs. totalentreprise
  • Valg av entreprenør, utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføringen av anbudskonkurraser.
  • Byggeperioden, rutiner for oppfølting av kontraktenes formelle handleplikter.
  • Forsinkelse, overtakelse og reklamasjon
  • Mangler og garanti
  • Foreldelse

I de tilfeller vi blir engasjert etter at tvist er oppstått, vil vi måtte gjøre det beste ut av situasjonen. Noen ganger vil det være å forfølge det fulle krav gjennom rettsystemet. I de fleste tilfeller må vi nøye oss med å forhandle frem et forlik. 

De borettslag og sameier som engasjerer advokat i tidligfase, reduserer risikoen for at det dukker opp problemer senere. Vi anbafaler alle å se advokaten som en ressurs, ikke en kostnad. 

Les mer om:

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?