ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Avtale om håndverkertjenester

Når entreprenør/håndverker inngår avtale med en privatperson om å utføre arbeider på personens ting/fast eiendom, og det ikke skjer i forbindelse med oppføring av ny bolig, gjelder bestemmelsene i håndverkertjenesteloven.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Loven er ufravikelig til ugunst for forbruker, og partene må derfor påse at avtalen de inngår er i tråd med lovens minstekrav, og at avtalen forøvrig er balansert, klar og dekkende for det partene trenger å avtale.

Ikke alle rettigheter og plikter blir automatisk regulert gjennom loven

Husk at ikke alle rettigheter og plikter partene bør avtale blir regulert gjennom loven. Partene må selv avtale detaljert de viktigste vilkårene i kontrakten. Dette er bla.:

 • Navn på den som kan forplikte entreprenøren (Kontaktperson)
 • Navn på den som kan forplikte forbrukeren (Kontaktperson)
 • Hva entreprenøren plikter å levere, samt hvor og når det skal leveres (arbeid, materialer, tid og sted),
 • Prisen entreprenøren skal få betalt for leveransen og tidspunktet betalingen skal finne sted (eks. fast pris, enhetspriser, timepriser, materialpriser, påslagsprosent og faktureringsplan)
 • Ferdigstillelsesfrist (dagmulktbelagte frister) og andre frister (fremdriftsplan)
 • Hvorvidt og eventuelt hvor mye hver av partene skal stille som garanti for sin kontraktsforpliktelse (etter bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille visse garantier)
 • Hvem av partene som skal utføre oppgaver under byggherreforskriften.

Normalt er begge parter tjent på bruke en standard avtale, som er utarbeidet for generell bruk uten å favorisere den ene parten. Vi har laget et slikt avtaleformular som kan lastes ned her.

Kontraktsformular som brukers når entreprenør / håndverker inngår avtale med en privatperson, og det ikke er i forbindelse med oppføring av ny bolig

 

Avtaleformularet er nøytralt, det vil si at det ikke favoriserer den ene parten. Samtidig er den en sjekkliste for partene slik at de ikke glemmer å avtale sentrale vilkår partene må avtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

 • Din sak i fokus
 • Landsdekkende
 • 20 års erfaring
 • Spesialiserte advokater