Avtale om håndverkertjenester

En elektriker jobber. Foto

Når en entreprenør/håndverker inngår avtale med en privatperson om å utføre arbeider på personens ting/fast eiendom, og det ikke skjer i forbindelse med oppføring av ny bolig, gjelder bestemmelsene i håndverkertjenesteloven. Loven er ufravikelig til ugunst for forbruker, og partene må derfor påse at avtalen de inngår er i tråd med lovens minstekrav, og at avtalen forøvrig er balansert, klar og dekkende for det partene trenger å avtale.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
05/10/2022

Ikke alle rettigheter og plikter blir automatisk regulert gjennom loven

Husk at ikke alle rettigheter og plikter partene bør avtale blir regulert gjennom loven. Partene må selv avtale detaljert de viktigste vilkårene i kontrakten.

Dette er blant annet:

 • Navn på den som kan forplikte entreprenøren (Kontaktperson).
 • Navn på den som kan forplikte forbrukeren (Kontaktperson).
 • Hva entreprenøren plikter å levere, samt hvor og når det skal leveres (arbeid, materialer, tid og sted).
 • Prisen entreprenøren skal få betalt for leveransen og tidspunktet betalingen skal finne sted (eks. fast pris, enhetspriser, timepriser, materialpriser, påslagsprosent og faktureringsplan).
 • Ferdigstillelsesfrist (dagmulktbelagte frister) og andre frister (fremdriftsplan).
 • Hvorvidt og eventuelt hvor mye hver av partene skal stille som garanti for sin kontraktsforpliktelse (etter bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille visse garantier).
 • Hvem av partene som skal utføre oppgaver under byggherreforskriften.

Normalt er begge parter tjent på bruke en standard avtale, som er utarbeidet for generell bruk uten å favorisere den ene parten. Vi har laget et slikt avtaleformular som kan lastes ned her:

Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.Avtaleformularet er nøytralt, det vil si at det ikke favoriserer den ene parten. Samtidig er den en sjekkliste for partene slik at de ikke glemmer å avtale sentrale vilkår partene må avtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater