ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Advokatbistand og kurs

Vi har i lengre tid hatt bistand til borettslag og eierseksjonssameier som satsningsområde. Dette fordi vi gang på gang ser at styrene mangler nødvendig kunnskap og erfaring i det å håndtere alle rettslige spørsmål som dukker opp.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

31. desember 2021

I byggeprosjekter ser vi at mange ikke er i stand til å stille de riktige spørsmålene til innleide konsulenter og entreprenørene kommer på etterskudd med viktige avklaringer. Vi ser at innleide konsulenter noen ganger gir dårlige råd som setter sameiene og borettslagene i rettslig sett vanskelige og kostbare posisjoner. Vi tenker da både på detaljeringsgraden i forprosjektene, valg av kontraktstruktur og kontraktsvilkår, og gjennomføringen av selve byggefasen med de varslingsregimer dagens kontrakter pålegger partene. Vi ser også at konsulentene bruker for lang tid på å forsøke å rette mangler, slik at krav blir foreldet før advokatene kommer på banen.

Vi anbefaler at borettslagene og sameiene knytter til seg fast advokatkontakt.

Våre advokater har erfaring med å veilede borettslag og eierseksjonssameier og vi ønsker å utvide vår klientportefølge ytterligere. Vår bistand omfatter alt fra løpende rådgning til tvisteløsning, opprettelse, drift, endring og nedlegging av borettslag og eierseksjonssameier, planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikeholds-, bygg-og anleggsprosjekter, skatt og avgift, beboerproblemer så som manglende betaling, unnlatt vedlikehold, uønsket adferd, tvangsfravikelser, «loftutbyging» etc. og rettigheter, så som tomtefeste, servitutter, naborett, plan og bygningsrett, tingsrett og generell kontraktsrett.

For mer informasjon om våre tjenester spesielt rettet mot borettslag og eierseksjonssameier, last ned vårt produktark.

Produktark Advokatbistand til boligbyggelag, sameier og borettslag

Vi tilbyr skreddersydd kurs for styremedlemmer i borettslag og eierseksjonssameier som skal planlegge, gjennomføre eller følge opp byggeprosjekter.

Ta kontakt med advokat

Styremedlemmene har ansvar for å forvalte store beløp og farene for å måtte betale mer enn planlagt er overhengende. Vi anbefaler alle styremedlemmer å ha gjennomført kurset for å stå bedre rustet til å håndtere utfordringene.

Kunnskap om prosessene, reglene og byggekontraktene reduserer faren for økonomisk tap og personlig ansvar.

Medlemmer i styrer i borettslag eller eierseksjonssameier har normalt ikke god kunnskap om planlegging, gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter. Likevel er slik kunnskap nødvendig for å kunne stille de riktige spørsmålene til konsulentene og entreprenørene. Vi har samlet de viktigste spørsmålene og svarene og presenterer dem på en lettfattelig og pedagogisk måte. Vi tilbyr også gratis dokumentmaler og huskelister.

Kurset dekker temaer som:

  • Lover og regler, fullmakt og personlig ansvar
  • Forbrukerlovene brukt på borettslag og eierseksjonssameier
  • Fra ide til forprosjekt og ferdig klart byggeprosjekt
  • Viktige sjekkpunkter under forprosjektet og selve byggeprosjektet
  • Valg av entreprenør, anbudskonkurranser
  • Forsinkelse, overtakelse, mangler og reklamasjon
  • Garanti og foreldelse
  • Huskelister

Pris

Normalt Kr. 2.000,- pr. deltaker.

Tid og Sted

Det er for tiden ikke planlagt noe åpent kurs. Vi prioriterer i stedet å arrangere kursene lokalt for et samlet styre. Ta kontakt for et tilbud.

For mer informasjon om kurset, last ned vårt produktark.

Produktark Kurs for styrer i sameier og borettslag

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?