Entrepriserett - Våre advokater hjelper deg!

Entrepriserettsadvokater.no er utviklet og drives av Entrepriseavdelingen i Codex Advokat Oslo. Avdelingen har spesialiserte advokater med lang erfaring. Vi bistår alle aktører i bygg- og entreprise bransjen med kvalifisert bistand innen private og offentlige anskaffelser, entreprise og fast eiendom. Våre kunder er mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer.

Bestill boken "Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker(2017)"

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her.

entreprise

Hva kan våre advokater gjøre for deg?

  • Vår visjon er å tilby kompetanse og kapasitet til alle aktører, både på byggherresiden og entreprenørsiden innen fagområdene bygg- og entreprisekontrakter, private og offentlige anskaffelser og fast eiendom.
  • Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og rask tilbakemelding til våre kunder
  • Vi skal tilby bedriftsinterne og åpne kurs for kompetanseutvikling.

Entreprise - ikon

Entreprise

NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er de mest benyttende kontraktene. Aktørene må vite forskjellen på disse. Det samme gjelder konsulentkontraktene NS 8401, NS 8402 m.v. Ved å beherske disse vil nødvendige kostnader eller tap kunne unngås.

Byggekontrakter - ikon

Byggekontrakter med forbruker

Ved bygging av ny bolig eller på eksisterende bolig gjelder egne ufravikelige lovbestemmelser. Her finnes ulike Byggeblanketter for de ulike situasjoner som både entreprenør og forburker må forstå og forholde seg til. 

Anbud og offentlige anskaffelser - ikon

Anbud og offentlige anskaffelser

Ved private anbud kan det benyttes NS 8400 og NS 8410. Ved offentlige anskaffelser gleder et regelverk som både kan være kostbart å være uvitende om og lønnsomt å forfølge økonimisk ved brudd på regelverket.

Advokater bygg

Advokatbistand blir best gjennom langsiktige kundeforhold hvor bistanden kan tilpasses kundens behov.

Vi bistår gjennom hele byggeprosjektet, fra idé til ferdig prosjekt. Valg av kontraktstruktur, kontraktsvilkår, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomgang av tilbud, oppstart og gjennomføring av byggeperioden, avslutning, overtakelse, sluttoppgjør, reklamasjoner og tvistehåndtering. Våre advokater kan være en viktig og nødvendig samarbeidspartner for å oppnå det best mulige resultat. 

Sammen med advokatene på eiendomsavdelingen, tilbyr vi juridisk bistand innen alle sentrale fagområder knyttet til fast eiendom.

Hjelpedokumenter, skjemaer og sjekklister for byggeprosjekter

På våre forsider finnes det gratis skjemaer, sjekklister for sikker gjennomføring av NS 8405NS 8406 og NS 8407 kontrakter, samt for underentreprisekontraktene til disse. Dokumentene og andre hjelpedokumenter kan lastes ned uten kostnader og benyttes fritt i virksomheten. 

Ønsker du spesialtilpassede kontraktsformularer, skjemaer, sjekklister og dokumenter – og med egen logo på de respektive dokumenter – tilbyr vi bistand til å utvikle dette.

Ta kontakt her for nærmere informasjon og tilbud.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr både bedriftsinterne kurs (kurs spesialtilpasset din bedrifts behov) og åpne kurs innen fagområdene NS kontrakter, anskaffelser og kontrakter innen bygg- og entreprise.

Se kursoversikt her.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her.

”Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker(2017)”

Advokat Helge A. Tryti  har gitt ut boken ”Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter”. Målgruppen for boken er byggherrer, entreprenører og prosjektledere som har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter. Boken har fått stor utbredelse og er blitt pensum på undervisningssteder på ulike nivåer. Den representerer en grunnleggende innføring i entreprisekontrakter både på proffmarkedet og utførelse ovenfor forbruker.  

Les mer om "Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker"(2017)"

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater