Entrepriserettsadvokater - Våre advokater hjelper deg!

Entrepriserettsadvokater.no er utviklet og drives av Entrepriseavdelingen i Codex Advokat Oslo. Avdelingen har spesialiserte advokater med lang erfaring. Vi bistår alle aktører i bygg- og entreprise bransjen med kvalifisert bistand innen private og offentlige anskaffelser og fast eiendom. Hovedtyngden av våre kunder er mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer.

Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å unngå kostbare tvister og eventuelt løse dem på rimeligste måte for kunden. For å lykkes legger vi vekt på å bli godt kjent med kunden, organisering og behov, og vi tilbyr kompetanseheving og kurs i hvordan kontrakter og regler knyttet til byggeprosjekter og anskaffelser skal håndteres. Vi legger til rette for langsiktige langsiktige kundeforhold og tilpasser vår bistand til kundens behov. Hovedtyngden av våre kunder henter bistand fra oss til den daglige driften, og mange opplever å unngå dyre tvister på grunn av det.

Vi skal være en viktig ressurs for våre kunder.

Bestill boken "Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker(2017)"

Hva kan våre advokater gjøre for deg?

  • Vår visjon er å tilby kompetanse og kapasitet til alle aktører, både på byggherresiden og entreprenørsiden innen fagområdene bygg- og entreprisekontrakter, private og offentlige anskaffelser og fast eiendom.
  • Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og rask tilbakemelding til våre kunder.
  • Vi skal se tvisten i det store bildet og gi kunden generelle råd for å unngå tilsvarende tvister i fremtiden.
  • Vi skal tilby bedriftsinterne og åpne kurs for kompetanseutvikling.

Advokatbistand blir best gjennom langsiktige kundeforhold hvor bistanden kan tilpasses kundens behov.

Vi bistår gjennom hele byggeprosjektet, fra idé til ferdig prosjekt. Vi bistår med grovskisser til prosesser, valg av kontraktstruktur og kontraktsvilkår, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomgang av tilbud, oppstart og gjennomføring av byggeperioden, avslutning, overtakelse, sluttoppgjør, reklamasjoner og tvistehåndtering.

Sammen med advokatene på eiendomsavdelingen, tilbyr vi juridisk bistand innen alle sentrale fagområder knyttet til fast eiendom.

Skjemaer og sjekklister for byggeprosjekter

Vi tilbyr gratis skjemaer, sjekklister for sikker gjennomføring av NS 8405, NS 8406 og NS 8407 kontrakter, samt for underentreprisekontraktene til disse. Dokumentene og andre hjelpedokumenter kan lastes ned og benyttes fritt i virksomheten. 

Ønsker du spesialtilpassede kontraktsformularer, skjemaer, sjekklister og dokumenter – og med egen logo på de respektive dokumenter – tilbyr vi bistand til å utvikle dette.

Ta kontakt her for nærmere informasjon og tilbud.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr både bedriftsinterne kurs (kurs spesialtilpasset din bedrifts behov) og åpne kurs innen fagområdene NS kontrakter, anskaffelser og kontrakter innen bygg- og entreprise.

Se kursoversikt her.

”Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker(2017)”

Advokat Helge A. Tryti  har gitt ut boken ”Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter”. Målgruppen for boken er byggherrer, entreprenører og prosjektledere som har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter. Det er solgt i flere tusen eksemplarer, er pensum på flere høyskoler.  

Les mer om "Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker"(2017)"