ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Konsulentavtaler, Norsk Standard

NS 8401 / 8402 / 8403

Trenden med krav til mer formalisme og spisskompetanse, gjør at både byggherrer/oppdragsgivere og entreprenører nå stadig oftere engasjere profesjonelle rådgivere. Både for prosjekteringsoppdrag og prosjektledelse/byggeledelse. Konsulentene på sin side får ansvar for få følge opp sin sitt ansvar, og oftere enn før ser vi nå at også konsulentene blir holdt ansvarig når byggeprosjektene ikke går som planlagt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Det er mer viktig nå enn før fordi trenden så klart går i retning av økt fokus på formelle varslinger og andre handleplikter i kontratene.

Behovet for å være presis krever mer faglig spisskompetanse, men også fordi partene oftere opplever at krav og mangler blir mer formalistiske enn det har vært tradisjon for tidligere.

Rådgiverne bør sørge for at det lages separate kontrakter med sin oppdragsgiver hvor det blant annet fremgår ansvarsbegrensninger for at konsulenten ikke skal bli utsatt for ekstreme erstatningskrav.

Oppdragsgiverne må på sin side sørge for at det er klare avtaler slik at det kan konstateres ansvar, arkivplikt reguleres m.v.

Relaterte kontrakter

  • NS 8401 er kontrakten prosjekterende – gjerne en arkitekt.
  • NS 8402 er for rådgivere som typisk skal bistå løpende i prosjektet. Typisk en rådgivende ingeniør som skal bistå med statiske beregninger.
  • NS 8403 er der hvor oppdragsgiver eller entreprenør skal engasjere en byggeleder i et prosjekt.

Relaterte artikler

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater