ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Plan og bygg

Plan- og bygningsrett berører den enkelte person og næringsliv på viktige områder. En byggeprosess eller andre tiltak på egen eller naboens eiendom kan bli inngripende eller medføre ulempe for den enkelte. Videre kan prosessen være komplisert og kostbar for både privatpersoner og profesjonelle.

Kunnskap om plan- og bygningsrett

Codex Advokat Oslo AS bistår klienter over hele landet og gir faglige juridiske råd og veiledning innen plan- og bygningsrett. Vi har lang erfaring med håndtering av saker innen plan- og bygningsrett og saker i forhold til plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsrett er et rettsområde i stadig utvikling. Vi holder oss godt oppdatert om utviklingen og har som mål å bidra til å løse saker på en effektiv måte. Vi bistår klienter, grunneiere, naboer, kommuner og næringsliv i bl.a. naborettslige-, reguleringsrettslige, spørsmål og i utbyggingssaker, byggeprosesser saksbehandling, forhandlinger m.m.

Plan- og bygningslovens krav til byggeprosessen

Byggeprosesser kan være vanskelige og uoversiktlige og regelverket er komplisert. Plan- og bygningsloven (Lovdata) stiller strenge krav til de enkelte aktører i byggeprosessen gjennom ansvarsrettssystemet. Gjennom ansvarsrettssystemet gis et ansvarlig foretak ansvaret for overholdelse av lov- og forskriftskrav innenfor deres ansvarsområde i byggeprosessen. I byggeprosesser kommer det imidlertid ikke alltid tydelig frem hvem som bærer ansvaret for de enkelte tiltak i det de forskjellige ansvarsfunksjoner kan være fordelt på flere aktører.

Fremgangsmåte og saksbehandling

Plan- og bygningsloven (Lovdata) stiller strenge krav til fremgangsmåten i byggesaker hos de enkelte ansvarlige, men stiller også krav til plan- og bygningsetatens saksbehandling.

Codex Advokat Oslo AS bistår bl.a. klienter som ønsker å påberope seg saksbehandlingsfeil fra kommunen. Enkelte saksbehandlingsfeil kan medføre at kommunens vedtak er ugyldig. Det foreligger f.eks. dersom kommunen ikke har vurdert alternativ plassering av et omsøkt tiltak når en nabo har påberopt at den omsøkte plassering medfører en kvalifisert ulempe.

Våre områder

Vi bistår klienter over hele landet og har god erfaring innen plan- og bygningsrett og kan bistå og gi råd innen følgende områder:

  • Klagesaker
  • Dispensasjoner
  • Nabovarsler og innsigelserbyggeprosesser
  • Utforming av avtaler
  • Reguleringsplaner
  • Utbyggingsavtaler
  • Vei, vann og avløp
  • Tvisteløsning
  • Rådgivning og
  • Kontakt og saksbehandling i forhold til plan- og bygningsmyndighetene

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?