Kurs og seminarer

Vi arrangerer kurs over hele landet, både som åpne kurs og bedriftsinterne kurs. Vi dekker fagområder kundene ønsker og det vi vet kundene trenger mer kunnskap om. Vårt utgangspunkt er reglene vi finner i Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, Norsk Standard sine kontraktstandarder, Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven, men vi går lenger enn som så.

Her melder du deg på alle våre kurs

Våre kurs behandler temaer som planlegging og prosjektering, valg av kontraktstruktur og kontraktsvilkår, private og offentlige anskaffelser, oppstart og gjennomføring, endringer og varslingssystemer, forsinkelse og dagmulkt, mangler og reklamasjon og ikke minst forhandlinger og tvisteløsning.

Skreddersydd kurs?

Når kunden ønsker det, skreddersyr vi kursene for å dekke nøyaktig de temaene kunden ønsker at vi skal gå gjennom.

Vi får svært god tilbakemelding på våre kurs, og mange av våre faste klienter sender sine ansatte på kurs år etter år.

Ønsker du et spesialtilpasset kurs for din bedrift, ta kontakt med:
Advokat og partner Tine Granlund

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater