Private og offentlige anskaffelser

Når flere skal konkurrere om samme oppdrag oppstår normalt det vi kaller anbudskonkurranse. Alle anbudskonkurranser har regler, og offentlige oppdragsgivere må følge regelverket i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Private oppdragsgivere kan velge nokå fritt hvilke regler som skal gjelde.

Uansett om oppdragsgiver og tilbyder er kjent med hvilke regler som gjelder, må disse følges. Brudd på reglene kan få dramatiske konsekvenser for begge parter.

Anskaffelser

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater