ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8410:2005 - Anbud med forhandlinger

Kontrakten for anskaffelser med forhandlet prosedyre er ny, og derfor ikke mye brukt. Den kan imidlertid med fordel benyttes mer. I det alt vesentlige gjelder de samme regler for NS 8410 som for NS 8400. Jeg vil derfor bare gå inn på det som avviker.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

3. september 2018

I NS 8400 er vedståelsesfristen 30 dager, mens den i NS 8410 er 60 dager så lenge annet ikke er bestemt i forespørselen (pkt. 4.1.5). Ved forhandlet prosedyre skal selvfølgelig ikke tilbyderen kunne være til stede ved tilbudsåpning fordi konkurrentene ikke skal kjenne til hverandres priser. Det skal være minst to representanter fra oppdragsgiveren til stede ved tilbudsåpningen, men tilbudsprotokollen skal ikke utleveres til de øvrige tilbydere før etter at konkurransen er avsluttet. (pkt. 6.2).

Prosedyrene for forhandlinger følger av NS 8410 pkt. 6. Forhandlinger skal føres med en og en av tilbyderne. Det er ikke formkrav til forhandlingene, slik at det kan skje både telefonisk og elektronisk.

Oppdragsgiver har rett til å utelukke en eller flere tilbydere fra forhandlinger dersom oppdragsgiver (berettiget) mener at aktuelle tilbyder åpenbart ikke har mulighet til oppnå tildeling av oppdraget etter tilbudsforespørselens tildelingskriterier (pkt. 6.4.1, 2. ledd).

Det skal føres protokoll fra forhandlingen hvor det skal fremgå klart hva det ble forhandlet om og hvilket resultat forhandlingene gav for å sikre notaritet i forhandlingene.

Det kan forhandles om alle sider av kontrakten. Det er imidlertid ikke anledning til å benytte tegninger eller materiale fra de andre tilbyderne. Det er et absolutt forbud mot å oppgi andre tilbyderes priser (pkt. 6.4.4). Oppdragsgiver kan selv bestemme hvor lenge han vil forhandle, så lenge det er innenfor vedståelsesfristen. Det må imidlertid foretas likebehandling blant de som får anledning til å forhandle.

I motsetning til etter NS 8400 kan også konkurransegrunnlaget endres under forhandlingsprosessen, men da forutsettes det at dette håndteres likt for de det forhandles med (pkt. 6.4.6).

Utover disse avvik gjelder de samme regler for konkurransen som for NS 8400.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?