ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om høstens entreprisekurs her!

Ferdighus og forbrukerentrepriser

Stadig flere boliger i Norge settes opp som ferdighus. Det har fordeler ved at prisene presses nedover, men det er også betydelige ulemper. Fleksibiliteten og forbrukers valgfrihet blir redusert og endringer fører ikke lenger til besparelser som kommer forbruker til gode. Til tross for dette er produksjon av  ferdighus noe som er kommet for å bli, og kontraktene må tilpasses denne rammefaktoren.

Vurderer du ferdighus?

Det er mange store aktører innen ferdighus i Norge. Noen spesialiserer seg på trehus, andre på murhus, de fleste har kataloger med ulike hus og tilbyr tilvalg som forbrukeren kan velge mellom. Det er flere store svenske aktører på markedet og noen danske.

Vi kjenner bransjen godt etter å ha bistått flere av aktørene over mange år. Vi ser hvor viktig det er for både produsenten av ferdighus og forbrukeren at kontraktene er oversiktlige og klare. Vi bistår derfor både produsentene og forbrukere med å lage gode og balanserte kontrakter, noe vi ser er den beste garantien for å unngå tvister.

Når tvister oppstår bistår vi med å finne løsninger og om nødvendig prosedere saken for domstolene.

Rehabilitering og vedlikehold av ferdighus

Det er over 1,44 millioner boligbygninger og 418 000 hytter eller fritidsboliger i Norge. Det er om lag 1,2 millioner garasjer, uthus, anneks og lignende knyttet til boliger og fritidsboliger. Denne bygningsmassen skal vedlikeholdes, rehabiliteres, saneres og fornyes. Regningen må forbrukerne ta.

Svært mange forbrukerentreprisekontrakter inngås muntlig, med betydelig usikkerhet i forhold til hva entreprenøren eller håndverkeren skal gjøre, hva forbrukeren skal bidra med, hvordan endringer skal tas inn i kontrakten, når arbeidene skal være ferdige og ikke minst hva sluttregningen blir. Håndverkere er samtidig en av yrkesgruppene som topper klagestatistikken. Både entreprenørene og forbrukerne har mye å tjene på å bli bedre med kontraktene.

Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven

I dag reguleres avtaler mellom entreprenører/håndverkerne og forbrukere (forbrukerentrepriser) enten av Bustadoppføringslova (oppføring av nye boliger og fritidsboliger) eller Håndverkertjenesteloven (rehabilitering og vedlikehold).

Felles for lovene er at det ikke kan avtales vilkår som setter forbruker i en svakere posisjon enn det loven legger opp til. Dette er bra for forbrukeren, men løser langt fra alle problemer. Lovene er generelle og forteller ikke hva entreprenøren konkret skal gjøre eller ikke gjøre, hva som er tillegg som gir rett til tilleggsbetaling og utsatt ferdigstillelse, hva forbrukeren skal bidra med og hvor mye som skal betales. Dette må partene ta ansvar for og avtale konkret.

Entreprenøren skal ivareta forbrukerens interesser

Håndverkerne er den «profesjonelle part» og plikter å veilede forbrukerne. Denne plikten gjelder allerede før kontrakt blir skrevet, og skal i teorien sikre at kontraktene blir klare, fullstendige og balanserte. Likevel ser vi uklare, ufullstendige og ubalanserte kontrakter og det er dette som oftest er kilden til tvister.

Det finnes i dag flere standard kontraktsformular for forbrukerentrepriser, men det er viktig å velge riktig formular. Sett deg derfor godt inn i hvilke formularer du bør bruke før du skriver under. Valg av riktig formular kan være avgjørende for å unngå tvist i ettertid.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater