ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Byggblankett NS 3425: Bolig på egen tomt med prosjekteringsansvar

NS 3425 er et kontraktsformular som skal brukes oppdragsgiver er forbruker og forbrukeren selv har hjemmel til eiendommen.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

I byggetiden skal entreprenøren stille bankgaranti (fullføringsgaranti) på minst 10 % av kontraktssummen frem til overtagelse. Bankgarantien skal nedkvitteres til 5 % etter overtagelse.

Ferdigattest fra kommunen

Det bør alltid avtales fremdrift på prosjektet – fortrinnsvis fra igangsettingstillatelse foreligger til overtagelse. Merk her at ikke alle kommuner lengre gir «midlertidig brukstillatelse». Det innebærer at det må kunne fremskaffes en ferdigattest fra kommunen før forbrukeren plikter å overta boligen.

Samtidig må utbygger være klar over at det kan avtales overtagelse før boligen er ferdig – for eksempel i forbindelse med egeninnsats.

Protokoll for overtakelse

Utbygger bør alltid sørge for at overtagelsesprotokoll signeres før kjøper bør gis anledning til egeninnsats eller å flytte inn. Det foreligger en egen standard byggeblankett for overtagelse, NS 8430 (Standard Norge). Overfor forbruker skal det benyttes Byggblankett 8430E (innkalling til overtagelse), Byggblankett 8430F (Mangels-/gjenstående liste) og Byggblankett 8430 F (Protokoll for signering av overtagelse).

Det aller viktigste er at selve protokollen på at boligen er overtatt er signert (Byggblankett 8430F). Dersom denne ikke er signert vil selv bagatellmessige gjenstående arbeider kunne medføre at dagboten løper i inntil 100 dager.

Vi anbefaler ellers at utbyggeren går en ferdigbefaring, men ikke tillater at kjøperen får overta boligen før sluttfakturaen er betalt – eventuelt at omtvistet beløp er innbetalt på sperret konto.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?