ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Fristforlengelse pga. ferie og fridager

Et spørsmål som ofte dukker opp, er hvorvidt entreprenøren kan kreve fristforlengelse som følge av ferier. Det er noe ulik oppfatning og det er på sin plass med noen oppklaringer.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

3. september 2018

Kalenderdager, hverdager og feriedager

Vi kommenterer her to ulike situasjoner:

  • Hvordan beregne sluttfristen når det er avtalt at entreprenøren skal bli ferdig innen et bestemt antall dager
  • Hvordan beregne entreprenørens rett på fristforlengelse som følge av forhold byggherren har ansvaret for.

Det er samtidig viktig å sondre mellom ulike type dager;

  • Kalenderdager – alle dager uavhengig om det er mandag, lørdag, søndag, offisiell fridag eller normal ferietid.
  • Hverdager – alle dager utenom søndager og offisielle fridager.
  • Feriedager – alle dager en ansatt er borte fra arbeidet på grunn av ferie.

Avtalt ferdig på bestemt dato

Har entreprenøren avtalt å bli ferdig innen en bestemt dag, la oss si 1. august, må det forventes at entreprenøren har tatt hensyn til fridager og ferier frem til sluttfristen og må bli ferdig til 1. august. Han kan da ikke kreve fristutsettelse fordi det er søndager, offisielle fridager og normale feriedager i byggeperioden.

Avtalt ferdig om 90 dager

Har entreprenøren avtalt å bli ferdig inne bestemt antall dager, la oss si 90 dager, blir bildet noe mer komplisert.

Er det avtalt at de 90 dagene skal være kalenderdager eller hverdager er det ikke noe problem. Heller ikke om det er avtalt at det skal legges til x antall dager på grunn av ferie. Problemet oppstår når det ikke følger uttrykkelig av avtalen hvilke dager som skal telle med.

NS kontrakter

I NS kontraktene regulerer dette ved at det er gitt en definisjon av uttrykket «dag» slik at «dag» skal være en «kalenderdag». Er det avtalt 90 dager, skal det derfor i utgangspunktet tolkes som 90 kalenderdager. Ønsker entreprenøren å slippe å måtte arbeider på søndager og offisielle fridager må han presiseres i tilbudet at 90 dager skal forstås som 90 hverdager, det vil si uten søndager og offisielle fridager.

Forbrukerkontrakter

Også når byggherre forbruker, må entreprenøren legge til grunn at han må bli ferdig innen 90 kalenderdager. Dette følger implisitt av reglene om dagmulkt, hvor byggherre har rett til å kreve dagmulkt for hver kalenderdag entreprenøren blir forsinket, uavhengig om det er søndager eller offisielle fridager. Skal entreprenøren kunne la være å telle med søndager og offisielle fridager, må dette avtales.

Avtaler med næringsdrivende uten regulering

Er byggherre næringsdrivende, og det ikke er avtalt annet, bør entreprenøren legge til grunn samme løsning som i forbrukerentreprisene og i NS kontraktene.

Normale feriedager

Normale feriedager er et forhold mellom arbeidsgiver og den ansatte. En entreprenørbedrift skal i prinsippet greie å engasjere nok personer til enhver tid til å holde kontinuerlig produksjon. Er ikke annet avtalt kan derfor byggherre forvente at entreprenøren holder kontinuerlig produksjon, også i normale feriedager. Skal entreprenøren la være å telle med offisielle feriedager, må dette avtales.

Avtaler entreprenøren den 1. mai at han skal bli ferdig innen 90 dager, må det forstås slik at han må telle med offisielle fridager som faller etter 1. mai, typisk 17. mai og Kristi himmelfart og 2. pinsedag og normale feriedager.

Rett til fristforlengelse på grunn av forhold byggherre har ansvar og risiko for

Har entreprenøren rett på fristforlengelse på grunn av forhold byggherren har ansvar og risiko for, blir bildet annerledes. Entreprenøren har da rett til å utføre arbeidet på vanlige hverdager, og kan derfor kreve tillegg for både offisielle fridager, søndager og normale feriedager. Det siste i den grad det var nødvendig for entreprenøren å ta ut ferie i det aktuelle tidsrommet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater