• Hovedside

Entrepriserett - Våre advokater hjelper deg!

Entrepriserettsadvokater.no er utviklet og drives av Entrepriseavdelingen i Codex Advokat Oslo. Avdelingen har spesialiserte advokater med lang erfaring. Vi bistår alle aktører i bygg- og entreprise bransjen med kvalifisert bistand innen private og offentlige anskaffelser, entreprise og fast eiendom. Våre kunder er mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer.

Entreprise forside

Hva kan våre advokater gjøre for deg?

Transparent enterprise 1
Entreprise
NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er de mest benyttende kontraktene. Aktørene må vite forskjellen på disse. Det samme gjelder konsulentkontraktene NS 8401, NS 8402 m.v. Ved å beherske disse vil nødvendige kostnader eller tap kunne unngås.
Byggekontrakter
Byggekontrakter med forbruker
Ved bygging av ny bolig eller på eksisterende bolig gjelder egne ufravikelige lovbestemmelser. Her finnes ulike Byggeblanketter for de ulike situasjoner som både entreprenør og forbruker må forstå og forholde seg til.
Anbud
Anbud og offentlige anskaffelser
Ved private anbud kan det benyttes NS 8400 og NS 8410. Ved offentlige anskaffelser gleder et regelverk som både kan være kostbart å være uvitende om og lønnsomt å forfølge økonimisk ved brudd på regelverket.

Advokater bygg og eiendom

Advokatbistand blir best gjennom langsiktige kundeforhold hvor bistanden kan tilpasses kundens behov.

Vi bistår gjennom hele byggeprosjektet, fra idé til ferdig prosjekt. Valg av kontraktstruktur, kontraktsvilkår, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomgang av tilbud, oppstart og gjennomføring av byggeperioden, avslutning, overtakelse, sluttoppgjør, reklamasjoner og tvistehåndtering. Våre advokater kan være en viktig og nødvendig samarbeidspartner for å oppnå det best mulige resultat.

Sammen med advokatene på eiendomsavdelingen, tilbyr vi juridisk bistand innen alle sentrale fagområder knyttet til fast eiendom.

Hjelpedokumenter, skjemaer og sjekklister for byggeprosjekter

På våre forsider finnes det gratis skjemaer, sjekklister for sikker gjennomføring av NS 8405, NS 8406 og NS 8407 kontrakter, samt for underentreprisekontraktene til disse. Dokumentene og andre hjelpedokumenter kan lastes ned uten kostnader og benyttes fritt i virksomheten.

Ønsker du spesialtilpassede kontraktsformularer, skjemaer, sjekklister og dokumenter – og med egen logo på de respektive dokumenter – tilbyr vi bistand til å utvikle dette.

Ta kontakt her for nærmere informasjon og tilbud.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr både bedriftsinterne kurs (kurs spesialtilpasset din bedrifts behov) og åpne kurs innen fagområdene NS kontrakter, anskaffelser og kontrakter innen bygg- og entreprise.

Se kursoversikt her.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater