ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8417 Totalunderentreprise – avvik fra NS 8407

NS 8417 er beregnet der hvor underentreprenøren skal ha ansvaret både for prosjektering og utførelse av en del av en større entreprise. Hovedentreprenøren er da oppdragsgiver.

Har hovedentreprenøren har en NS 8405- eller en NS 8406-kontrakt med sin oppdragsgiver kan et fortsatt signeres en NS 8417-kontrakt med underentreprenøren. Forskjellen et at underentreprenøren får en noe større ansvar enn han ville fått etter en NS 8415- eller en NS 8416-kontrakt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

14. oktober 2021

Hovedtrekk i en NS 8417-kontrakt

Litt forenklet kan kontrakten beskrives som en NS 8407-kontrakt med noen tilpasninger for underentreprise. Langt på vei er NS 8407 og 8417 like, men med de presiseringer som følger nedenfor. Det betyr at det man har lært om NS 8407 også gjelder for NS 8417 med de unntak som følger av denne artikkelen.

Noen avvik fra en NS 8407-kontrakt er av mer formell art slik som for bankgarantier og forsikringer. Det vil normalt bankene og forsikringsselskapene ha kontroll på. Nedenfor vil vi bare omhandle de kontraktsbestemmelser som avviker fra en NS 8407-kontrakt.

Avgrensning mot hovedentreprenørens ansvar

Ikke sjelden har typisk de tekniske underentreprenører en NS 8417-kontrakt selv om hovedentreprenøren har en NS 8405-kontrakt med byggherre. Typisk at elektrikeren har en totalentreprise på det elektriske anlegget selv om det foreligger en beskrivelse på el-kapittelet i entreprisen.

I en slik situasjon har totalunderentreprenøren overtatt også funksjonsansvaret i den grad en NS 8417-kontrakt signeres. Det innebærer blant annet at underentreprenøren har påtatt seg funksjonsansvaret og derved også ansvaret for uteglemte poster som er nødvendige for at den forutsatte funksjon blir ivaretatt. Uteglemte poster kan totalunderentreprenøren da ikke kreve ekstra betalt for. Tilleggs bestillinger og endinger kan imidlertid faktureres som tillegg i en NS 8417-kontrakt på vanlig måte.

Hovedentreprenøren har rett til å intervenere

Enkelt sagt betyr det at hovedentreprenøren har rett til å overta deler av underentreprenørens arbeider for å sikre seg at underentreprenøren blir ferdig i tide.

Motivasjonen til hovedentreprenøren er at han ved bruk av en NS 8417-kontrakt har sikret seg retten til å gå inn å overta deler av underentreprenørens arbeider hvor denne ikke vil klare å bli ferdig til avtalt tid. Det for å unngå at en liten underentreprise skal medføre at hovedentreprenøren får dagmulkt på hele kontraktsbeløpet mens underentreprenøren bare blir ansvarlig for dagmulkten på sin egen kontraktssum. Denne retten har ikke hovedentreprenøren om han bruker en NS 8407-kontrakt med sin underentreprenør.

Det er imidlertid først hvis underentreprenøren blir vesentlig forsinket at hovedentreprenøren kan gripe inn i underentreprenørens arbeider.

Da kan hovedentreprenøren overta hele eller deler av fullføringen og belaste underentreprenøren med alle sine merkostnader med inntil 50 % av underentreprenørens kontraktssum.

En slik intervenering må skje formriktig ved at det først gis en skriftlig advarsel og frist til å rette forholdet, jf. NS 8417 pkt. 21.5.

Plikt til å utføre tilleggsarbeider inntil 20 %

I NS 8407 har oppdragsgiver rett til å pålegge entreprenøren 15 % tilleggsarbeider utover kontraktssummen.

I NS 8417 kan hovedentreprenøren pålegge underentreprenøren tillegg på inntil 20 % av kontraktssummen utover på kontraktssummen. Overstiger tillegg og fradrag 20 % av kontraktssummen kan underentreprenøren enten nekte å påta seg ytterligere tillegg eller han kan kreve justerte priser for å påta seg ytterligere  arbeider utover  20 %.

Ved beregning av 20 % skal økte mengder på grunn av regulerbare poster holdes utenfor.

Rett til å kreve registreringsforretning

Ofte vil en underentreprenør bli ferdig med sine arbeider lenge før hovedentreprenøren skal overlevere til byggherre. Samtidig fremgår det av NS 8417 at overtagelse fra underentreprenøren til hovedentreprenøren skal skje samtidig med hovedentreprenørens overtagelse med byggherre.

En slik typisk situasjon er når underentreprenøren blir ferdig lenge før bygget kan overleveres til byggherre. I denne perioden blir underentreprenøren da ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader på sine arbeider og han vil ha likviditetsbelastning med de 7½ % innestående av kontraktssummen som ellers vil stå inne frem til overtagelse.

I en NS 8417-kontrakt  har underentreprenøren i stedet for overtagelsesforretning rett til å kreve avholdt en registreringsforretning når han har ferdigstilt sine arbeider. Ved en slik registreringsforretning går risikoen for tilfeldige skader over på hovedentreprenøren, underentreprenøren kan sende sluttfaktura og slippe å vente med å få betalt de siste 7,5 % av kontraktssummen.

Prosedyrene ved en slik registreringsforretning er de samme som ved en ordinær overtagelsesforretning. Eneste unntak er at reklamasjonsperioden på 5 år løper fra byggherrens overtagelse med hovedentreprenøren og ikke fra dato hvor registreringsforretningen ble holdt.

Dette er den viktigste motivasjonen underentreprenøren har for å signere på en NS 8417-kontrakt fremfor en NS 8407-kontrakt.

Oppsummering

Hovedentreprenøren har den fordel i en NS 8417-kontrakt at han kan sikre seg mot at en mindre underentreprenør forsinker hele prosjektet og at underentreprenøren kan pålegges mer tilleggsarbeider enn etter en NS 8407-kontrakt.

Underentreprenøren bør se seg tjent med en NS 8417-kontrakt fremfor en NS 8407-kontrakt ved at han da kan fakturere hele kontraktssummen tidligere og han kan slippe risikoen for tilfeldig skade frem til byggherres overtagelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?