ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

13 tabber i totalentrepriser

I denne artikkelen kan du lese om 13 tabber du bør unngå når du skal gjennomføre totalentrepriser. Vi kunne selvsagt skrevet om mange flere, men 13 er et fint tall når vi snakker om tabber.

Vi har plukket ut tabber som både byggherre og entreprenør må vokte seg for å begå og dekker alt fra starten av prosjektet til avslutningen og tvistehåndtering.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

29. mars 2020

(1) Å be om eller gi pris før byggherrens funksjonskrav og andre krav er klare

De fleste vet at det er entreprenøren som skal prosjektere eget arbeid i en totalentreprise. Mange byggherrer slår seg da til ro med at entreprenøren skal ordne alt, at det ikke er så viktig å jobbe med egen beskrivelse av hva entreprenøren skal gjøre. Det er en skikkelig tabbe. Også for entreprenørene er det risikosport å gi et tilbud på et oppdrag der byggherren ikke har tatt seg tilstrekkelig tid til å utarbeide et klart og uttømmende beskrivelse av byggherrens program. Vi har trukket frem det å be om eller gi pris før byggherrens funksjonskrav og andre krav er klare som tabbe nr. 1 som må unngås.

(2) Dårlig kontroll av underlag og annet oppdragsgiver skal levere

For mange er det en selvfølge at entreprenøren må kontrollere underlaget og annet oppdragsgiver skal levere. Men mange tar svært lett på dette, og oppdager for sent at det mangler avklaringer fra byggherre, at det er feil, selvmotsigelser etc. i dokumenter mottatt fra oppdragsgiver, at det er feil ved grunnen eller underlaget entreprenøren skal bygge videre på. Entreprenører har en tendens til å tenke at det er byggherrens problem, men det blir fort entreprenørens problem om han ikke gjennomfører kontroller i tide. Dårlig eller manglende kontroll er en typisk tabbe vi ofte ser.

(3) Overfladisk eller manglende oppstartsmøte

Når avtalen er signert ønsker mange å skride til verket. Byggherren har allerede jobbet lenge med prosjektet og ivrer etter at entreprenøren skal starte arbeidet. Entreprenøren er på samme måte klar til å sette spaden i jorda og komme i gang med det han kan best. Denne fasen av kontraktens liv er meget kritisk med tanke på å rydde ut av veien uklarheter eller uheldige kontraktsvilkår. Derfor bør partene, i stedet for å skride til verket ta en pause og finne ut om det er uklarheter eller uheldige kontraktsvilkår i avtalen. Det å ikke gjennomføre et oppstartsmøte hvor man går gjennom slikt blir fort en dyr tabbe.

 

(4) Overfladisk fremdriftsplan og «dagmulkt iht. fremdriftsplan»

De fleste vet at det skal lages fremdriftsplaner, og at NS kontraktene sier noe om hvem som skal lage dem. Men alt for ofte ser vi at partene ikke har nok fokus på det å lage fremdriftsplaner som er detaljerte nok til å fylle funksjonene planene er ment å ha. Mange har smertelig erfart at det er en tabbe å ikke lage tilstrekkelig detaljerte fremdriftsplaner.

Artikkelen oppdateres med flere tabber forløpende. 

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater