ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Avvik fra NS-standarden

Komiteen som utarbeidet totalentreprisekontrakten har hatt et sterkt ønske om å få mest mulig slutt på at større oppdragsgivere lager sine egne varianter av standarden.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

3. september 2018

Illojale avvik

Til standarden har komiteen derfor utarbeidet en protokoll hvor det advares mot endringer som forrykker balansen i en kontrakt som har til hensikt å være balansert mellom de to partene.

Det påpekes i komiteen at slike avvik fra standarden kan bli ansett som illojale. Med dette antas det at komiteen mener at illojale avvik fra standarden kan kreves tilsidesatt i en eventuell tvist.

Vurdering av risiko

I den samme protokollen er det videre presisert at den nye standarden legger opp til at entreprenøren ikke skal kunne bli eksponert for en urimelig risiko. Særlig vises det til risiko som entreprenøren ikke hadde forutsetning for å vurdere i forkant.

Konkret er det henvist til hvor entreprenøren overtar risikoen for oppdragsgivers prosjekteringsfeil, uforutsette forhold i grunnen, avdekning av fortidsminne, ansvar for oppdragsgivers valg av prosjekterte løsninger, manglende opplysninger fra oppdragsgiver m.v. I disse situasjonene kan en avtale om at entreprenøren overtar all risiko i stor grad kunne kreves tilsidesatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater