ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Sluttoppgjør

Alle entreprisekontrakter skal avsluttes med et sluttoppgjør. Nedenfor følger en oversikt over relevante emner og problemstillinger knyttet til sluttoppgjøret både ved totalentrepriser, utførelsesentrepriser og forbrukerentrepriser. Klikk på lenkene for utdypende artikler.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

8. desember 2017

I dag er reglene rundt sluttoppgjør og modellene for hvordan sluttoppgjør bør settes opp så velutviklet at det er unødvendig å lage sluttoppgjøret feil.

Utformingen av sluttoppgjøret og da særlig sluttoppsettet har i tillegg mye å si for hvordan tvisten rundt sluttoppgjøret håndteres etter at det er sendt oppdragsgiver og oppdragsgiver har presentert sine innsigelser. En rotet- og uoversiktlig sluttoppstilling kan føre til at partene, advokatene og dommerne må bruke tid på å forstå hva partene egentlig tvistes om, hva som ligger bak kravene. Mange utnytter bevist uklarheter for å tåkelegge og tvinge frem forlik.

Her har vi samlet noen sentrale artikler om gjennomføring av sluttoppgjøret.

Sluttoppsett og sluttfaktura

Entreprenøren skal utarbeide en sluttoppstilling med sluttfaktura. Det er sluttoppstillingen med sluttfaktura som representerer det som til sammen er sluttoppgjøret.

Sluttoppgjøret skal være utformet slik at det ikke er tvil om at dette er det endelig sluttoppgjørskravet. Det er ikke et formelt krav at fakturaen inneholder begrepet “sluttoppgjør”. Det er tilstrekkelig at det fremgår at oppstillingen representerer entreprenørens endelige krav.

Sluttoppsett og sluttfaktura

Oppdragsgivers innsigelse til entreprenørens sluttoppgjør, sluttoppsett og sluttfaktura

På samme måte som entreprenøren må ta endelig stilling til alle sine krav ved fremsendelse av sluttoppgjøret, må oppdragsgiver ta endelig stilling til hvilke innsigelser og eventuelle motkrav han vil fremme. Ved manglende svar anses oppdragsgiver ikke å ha innsigelser til kravet og heller ingen motkrav.

Byggherrens innsigelser til sluttfaktura

Realitetsdrøftelser

Det er lett å se at det foreligger mange muligheter for at ellers berettigede krav fra entreprenøren bortfaller på grunn av for sen varsling, eller at en ellers berettiget innsigelse fra oppdragsgiver blir prekludert (kan ses bort fra) fordi reaksjonen kommer for sent.

Realitetsdrøftelser – «Gjenoppliving» av prekluderte krav

Forhandlinger om sluttoppgjøret

De fleste entreprenører har forhandlet om sluttoppgjør. Det ender ofte med at partene må gi og ta, og at begge er nokså passe fornøyd. Noen ganger kommer en part godt ut av forhandlingene og her kan du lese litt om hva som da kan ha skjedd, reglene om sluttoppgjør, kontring og realitetsdrøftelser.

Forhandlinger om sluttoppgjøret

Eksempel på sluttoppsettet i sluttoppgjør

 

Sluttoppsett i entreprisekontrakter

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?