ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Realitetsdrøftelser

Det er lett å se at det foreligger mange muligheter for at ellers berettigede krav fra entreprenøren bortfaller på grunn av for sen varsling, eller at en ellers berettiget innsigelse fra oppdragsgiver blir prekludert (kan ses bort fra) fordi reaksjonen kommer for sent.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. juni 2018

Varslet for sent

Imidlertid vil ofte avviste krav komme opp igjen i senere drøftelser. Typisk vil oppdragsgiver komme med anførsler om at et tillegg fra entreprenøren er varslet for sent, og derfor skal prekluderes eller at entreprenøren avviser en innsigelse på en tilleggsfaktura med begrunnelse i at innsigelsen fra oppdragsgiver er kommet for sent.

Realitetsdrøftelse av krav som kommer for sent

Dersom partene går inn i en realitetsdrøftelse av krav eller innsigelser som er for sent fremsatt, vil det kunne føre til at innsigelsene om preklusjon bortfaller. Den mest kjente dommen om slik realitetsdrøftelse finnes i Høyesteretts avgjørelse gjengitt i Rt. 1984 s. 962.

Partene skal ikke være redde for å diskutere minnelige løsninger som også inkluderer prekluderte krav. Den som vil fastholde en preklusjon skal imidlertid være presis på at han tar forbehold om å opprettholde tidligere fremsatte krav om preklusjon i den grad minnelige løsninger ikke oppnås.

Dette bør uttales tydelig under selve møte, men bør også – av bevishensyn – gjentas i et brev eller en etterfølgende e-post. Dersom partene ønsker en kontrakt som har mindre strenge krav til slike varslingsregler, vil NS 8406 være en mer egnet kontrakt. Her vil en for sen varsling ikke uten videre medføre at kravet kan avvises av den grunn.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?