NS 8405: Betalingsmislighold og rett til å stanse

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake hele eller deler av sin betaling dersom han fremmer spesifiserte innsigelser innen forfall. En slik spesifikasjon kan være til enkeltposter i entreprenørens oppstilling. Det kan også være tilbakeholdelse av eventuell påløpt dagmulkt (jf. pkt. 29.3, 1. ledd) eller andre økonomiske motkrav.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater