ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Generelt om utførelseskontrakter

Er ikke annet avtalt har entreprenøren ansvar for å utføre det byggherren har prosjektert. Vi snakker da om utførelsesentrepriser og entreprenør. Motstykket er der det er avtalt at entreprenøren skal ha ansvaret for å prosjektere egne arbeider. Da snakker vi om en totalentreprise og totalentreprenør. Dette er et enklet og viktig utgangspunkt, men i praksis er det noe mer komplisert.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

16. mai 2019

Byggherren eier prosjektet

Det er byggherren som skal overta og betale for bygget og da er det en selvfølge at byggherren også får bestemme hva som skal bygges.

Dette leder til grunnregelen om at byggherren har ansvaret for å prosjektere arbeidet, med mindre det er avtalt at entreprenøren skal ha dette ansvaret.

Med prosjektering tenker vi på:

  • Beskrive arbeidene som skal utføres
  • Utarbeide arbeidstegninger
  • Utføre lovlighetskontroll (avdekke funksjonskrav i TEK 10 ol)
  • Velge metode som oppfyller funksjonskravene i bla. TEK10
  • Velge materialer som oppfyller funksjonskravene i bla. TEK10

Entreprenøren skal deretter utføre arbeidet iht. byggherrens prosjektering.

I praksis ser vi imdidlertid at det avtales at entreprenøren skal prosjektere deler av arbeidet. Dette er normalt og ikke dramatisk. Også Norsk Standardkontraktene har regler som tar høyde for dette. Det er imidlertid veldig viktig at partene er bevisst på hva entreprenøren skal prosjketere. Manglende bevisshet rundt dette fører ofte til at deler av arbeidene ikke blir prosjektert, og dermed feil.

Under gjennomføringen av en utførelsesentreprise er det viktig at byggherren faktisk overleverer komplett prosjektering, og at entreprenøren ikke utfører noe før han har mottatt prosjekteringen. Starter entreprenøren utføringen, før han har fått prosjekteringen, får entreprenøren ansvaret dersom utføringen er i strid med funksjonskrav i bla. TEK10, og kontrakten. Mangler entreprenøren prosjektering, må han stanse arbediet, etterspørre prosjekteringen og varsle fristforlengelse.Parter som skal inngå avtale om en utførelsesentreprise bør vurdere å bruke NS 8405 eller NS 8406.

NS 8405:2008 – Utførelseskontrakt for beskrevne arbeider

Kjennetegnet ved en NS 8405-kontrakt er at entreprenøren utelukkende skal utføre det postene som er beskrevet av oppdragsgiver. Entreprenøren skal ikke på eget initiativ foreta endringer i utførelse, metode eller materialvalg enn det som er beskrevet.

Er det beskrevne ikke mulig å gjennomføre eller uhensiktsmessig, skal entreprenøren varsle sin oppdragsgiver og eventuelt stanse inntil ny løsning er prosjektert. Det i motsetning til ved totalentreprise hvor det nettopp oppfordring til å finne bedre og billigere løsninger.

Tilleggsarbeid som ikke er beskrevet, men nødvendige for gjennomføringen skal imidlertid varsles «uten ugrunnet opphold». Slike tillegg som ikke er varslet – eller ikke varslet i tide – har oppdragsgiver rett til å kreve avvist.

NS 8406:2009 – Utførelseskontrakt mindre arbeider

Kontrakten NS 8406 er best egnet på mindre prosjekter hvor byggherre ikke har et klart behov for å ha kontroll på kostnadsutviklingen på prosjektet til enhver tid. Derfor er det også mindre strenge varslingsrutiner på nødvendige endringer og tillegg.

I praksis kan tillegg ofte kunne presenteres helt frem til sluttoppgjøret uten å kunne kreves avvist fordi de er fremmet for sent. Byggherre vil derfor ikke ha oversikt over hva prosjektet vil komme til å koste før sluttfakturaen er mottatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?