NS 8405: Bankgarantier

Hver av partene skal stille bankgaranti for sine forpliktelser med mindre annet er avtalt. Denne skal fremskaffes “uten ugrunnet opphold” og senest 14 dager etter at den andre parten har meddelt sin sikkerhet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater