ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Bankgarantier

Hver av partene skal stille bankgaranti for sine forpliktelser med mindre annet er avtalt. Denne skal fremskaffes “uten ugrunnet opphold” og senest 14 dager etter at den andre parten har meddelt sin sikkerhet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Starter ikke før bankgaranti er mottatt

Entreprenøren plikter ikke å starte arbeidene før oppdragsgiverens bankgaranti er mottatt (pkt. 9.3, 1. ledd, 2. setning). Entreprenøren plikter imidlertid å varsle forsinket oppstart med tilhørende krav om fristforlengelse og eventuelt dekning av merkostnader, dersom han skal utsette oppstarten med denne begrunnelse. Oppdragsgiver på sin side, har ikke plikt til å betale avdrag før entreprenørens bankgaranti er mottatt (pkt. 9.2, 1. avsnitt, 3. setning).

Vær oppmerksom på de frister som gjelder for å melde krav iht. garantiene.

Ferdigstillelsesgarantien

Byggherre må fremme krav i henhold til ferdigstillelsesgarantien ( 10 %) senest 1 måned etter overtagelse. Krav fremmet senere enn det kan garantisten avvise som for sent fremsatt. Kravet må da gjelde forhold som fremkommer senest på overtagelsestidspunktet. For forhold som ikke skulle vært tatt inn i en overtagelsesprotokoll kan byggherre gjøre gjeldende sikkerheten i inntil 3 år etter overtagelse.

Entreprenøren må fremme krav i henhold til den garanti byggherren har stillet for riktig betaling ( 15 % ) senest en måned etter at innsigelse til sluttoppgjøret er mottatt. Når denne fristen er løpt ut har ikke entreprenøren lengre noen sikkerhet for at han får sitt oppgjør.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?