Avvik fra norsk standard – "Solidaritetserklæringer"

Siktemålet med NS-kontrakter er å ha balanserte kontrakter mellom oppdragsgiver og entreprenør som i rimelig grad tar hensyn til både oppdragsgiver og entreprenør.

Tendensen er at mange hovedentreprenører og noen byggherrer supplerer standarden med sine spesielle kontraktsvilkår med rangering foran Norsk Standard. Hensikten vil normalt være å endre balansen mellom partene til fordel for oppdragsgiver.

I denne artikkelen tar jeg for meg der hvor en gruppe entreprenører overtar det funksjonsansvaret som hovedentreprenøren eller byggherre som utgangspunkt skal ha. Det kan ha betydelige konsekvenser for entreprenøren med hensyn til risikoer og kostnader i prosjektet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater