ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8407: Byggemøter

Mye av det som følger av NS 8405 pkt. 7 er også nå tatt inn i NS 8407 som pkt. 4. Forskjellen på kontraktstypen og ansvaret kommer til syne ved at det er totalentreprenøren som skal sørge for at det innkalles til byggemøter i den grad annet ikke er avtalt. I NS 8405 er det oppdragsgiver som har dette ansvaret. På samme måte er det normalt totalentreprenøren som skal føre protokoll fra byggemøtene, i motsetning til i NS 8405.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Forskjell mellom NS 8405 og 8407

I NS 8405 er det ingen regler om hovedentreprenørens ansvar for å holde egne byggemøter med sine underentreprenører. I NS 8407 pkt. 4.3 er det en bestemmelse om at entreprenøren kan innkalle til egne byggemøter med sine underentreprenører. Det virker selvfølgelig, men det vesentlige er at oppdragsgiver ikke har rett til å delta i disse møtene, med mindre hovedentreprenøren aksepterer hans deltagelse.

Protokoll fra byggemøtet

Når det er ført protokoll fra byggemøtet – og denne ikke er protestert på senest innen neste byggemøte – skal protokollen anses om korrekt gjengivelse av det som rent faktisk fremkom og det som rent faktisk ble avtalt. Senere protest mot innholdet skal som utgangspunkt kunne avvises på formelt grunnlag. Derfor er det viktig å være presis og sørge for alt kommer med på korrekt måte.

Når en tvist skal opp i rettsapparatet må advokaten normalt ha full kontroll på alle byggemøtereferatene fordi det som er avtalt i byggemøtene kan anses som en revidering av den opprinnelige kontrakten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?