NS 8407: Byggemøter

Mye av det som følger av NS 8405 pkt. 7 er også nå tatt inn i NS 8407 som pkt. 4. Forskjellen på kontraktstypen og ansvaret kommer til syne ved at det er totalentreprenøren som skal sørge for at det innkalles til byggemøter i den grad annet ikke er avtalt. I NS 8405 er det oppdragsgiver som har dette ansvaret. På samme måte er det normalt totalentreprenøren som skal føre protokoll fra byggemøtene, i motsetning til i NS 8405.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater