Prosjektoppgjør

En mann noterer på en notispad. Foto

Codex Advokat Oslo AS tilbyr bistand til prosjektoppgjør når nybyggsalg er gjennomført. Har du funnet kjøper til nyoppført bolig kan Codex sørge for et trygt og sikkert oppgjør mellom partene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
17/02/2023

Hva gjør vi for deg?

Codex sørger for opprettelse av kjøpekontrakt og tilpasser denne til partenes avtale. Kjøpekontrakt vil være i tråd med bestemmelser i bustadoppføringslova.

Iht. bustadoppføringslova §12 skal entreprenøren stille garanti for oppfylling av avtale. Codex følger opp at garanti stilles til riktig tid, og informerer partene om sine plikter og rettigheter.

Når bolig under oppføring er ferdigstilt, og ferdigattest er utstedt, mottar Codex betaling fra kjøper slik at entreprenøren trygt kan overlevere eiendommen til kjøper. Når eiendommen er overlevert til kjøper, og skjøte er tinglyst, sørger Codex for utbetaling av oppgjør. Codex sørger dermed for at prosessen er trygg for begge parter.

Codex Advokat Oslo AS tilbyr bistand over hele landet. Codex har egen entrepriseavdeling som kan bistå med rettslige problemstillinger, og gi god veiledning i både større og mindre nybyggprosjekter.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Opprettelse av og tilpasning av kjøpekontrakt
  • Oppfølging av at garanti stilles til riktig tid
  • Trygg oppgjørsprosess

Har du spørsmål knyttet til oppgjør? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler – Entreprise og eiendom

Sitat irene

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater