NS 8400:2005 - Anbud uten forhandlinger

NS 8400 er hovedstandarden for anbudskonkurranser i Norge. Den inneholder regler som kan brukes i forbindelse med private anskaffelser. Reglene er langt på veg lik de ulovfestede anbudsrettslige reglene vi finner i rettspraksis og bygger på hovedprinsippet om at det ikke er lov å forhandle med tilbyderne eller endre tilbud etter at tilbudsfristen er løpt ut.

Standarden bygger på regler om likebehandling av alle tilbydere, strengt forbud mot å videreformidle forretningshemmeligheter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater