Tolkning av oppdragsgivers anbudsbeskrivelse og entreprenørens tilbud

Ved prising av anbud vil det fort oppstå tvil om hva som omfattes av en anbudspost, hva entreprenøren har gitt pris på og de forbehold entreprenøren har tatt. Utgangspunktet er det ikke skal være lønnsomt å lage en uklar beskrivelse. Ved rimelig tvil skal derfor en uklarhet tolkes til fordel for den som ikke har formulert teksten – "Byggholt-dommen" og "Mika-dommen" fra Høyesterett.

Kodene angitt i NS 3420 er den mest benyttede beskrivelse av hver enkelt post, men avviker teksten fra standard beskrivelse skal det fremgå av koden ved at den avsluttes med "A". 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater