ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Innsynsreglene i Lov om offentlige anskaffelser

Den som leverer inn et offentlig anbud bør alltid ha interesse for hvorfor man ikke fikk oppdraget. Derfor bør man alltid be om å få kopi av det tilbudet som ble antatt, for å lære.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

16. april 2018

Konkurrentenes tilbud har alle deltagerne i konkurransen rett til å motta digitalt (f.eks. på e-post) normalt fra det tidspunkt oppdragsgiver har besluttet hvem som skal få kontrakten. Det skal man kunne forlange å motta innen 2 til 3 arbeidsdager. Når oppdragsgiver har kommet med sin innstilling, skal alle deltagere motta et brev med opplysning om hvem som innstilles til å få oppdraget, og med en frist til eventuelt å klage på tildelingen. Normalt settes fristen til en uke.

Dersom en tilbyder mener seg urettmessig forbigått, må denne enten få utsatt dato for kontraktsignering eller ta ut en “midlertidig forføyning” med forbud mot å inngå en kontrakt inntil avklaringer foreligger. Det må imidlertid gå raskt fordi advokaten først skal utarbeide “begjæring om midlertidig forføyning” og dernest få rettens kjennelse med forbud om å inngå kontrakt. Retten vil normalt kunne behandle en slik begjæring i løpet av en arbeidsdag.

Er kontrakt signert vil den som mener seg forbigått kunne kreve erstatning, men har ikke lenger anledning til å få oppdraget. Ved erstatning kan tilbyderen kunne få dekket sin “positive kontraktsinteresse” dersom han kan sannsynliggjøre at han skulle blitt tildelt kontrakten. Det betyr at tilbyderen skal settes i samme økonomiske situasjon som om han hadde fått kontrakten. Høyesterett har her akseptert 23 % av kontraktsummen som akseptabelt. Dersom tilbyderen ikke kan sannsynliggjøre at han skulle blitt tildelt kontrakten har han bare rett på erstatning for “negativ kontraktsinteresse”. Det innebærer nedlagte kostnader i å utarbeide tilbudet mv.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?