Private anskaffelser, NS 8400 og NS 8410

Skal en privat oppdragsgiver gjennomføre en anskaffelse (anbudskonkurranse) bør vedkommende bruke NS 8400 eller NS 8410. Forklaringen er enkel: Alle konkurranser har konkurranseregler, enten de er uttrykkelig avtale/påberopt eller ikke.

For å skape forutberegnelighet med tanke på hvilke regler som gjelder i konkurransen, bør oppdragsgiver uttrykkelig angi reglene i konkurransegrunnlaget, gjerne ved å skrive at reglene i NS 8400 eller NS 810 skal gjelde. Har ikke oppdragsgiver bestemt hvilke regler som skal gjelde, gjelder de alminnelige anbudsrettslige reglene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater