NS 8402: Avtale om rådgivning

Også NS 8402 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig. Denne standarden gjelder imidlertid rådgivning og ikke prosjektering. Bruksområdet for standarden er i hovedsak rådgivningsoppdrag der det ikke er lett å forhåndsdefinere omfanget, og hvor honoraret derfor beregnes etter medgått tid. Den har derfor store likheter med regningsarbeider. Siste versjon er fra 2010 og har også endrede rammer for erstatningsansvar på samme måte som i NS 8401.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater