Konsulentens overskridelse av sin budsjettramme

Rådgiveren hadde inngått en konsulentavtale med henvisning til NS 8402 i forbindelse med oppføring av en bolig. Konsulenten hadde oppgitt et "budsjett" for prosjektet. Konsulenten hadde ikke varslet om overskridelse av dette budsjettet i henhold til NS 8402 pkt. 12.3, og ble i lagmannsretten dømt til å tilbakebetale det beløpet som oversteg budsjettet. På grunn av det manglende varslet var konsulenten ikke berettiget til honorar utover budsjettrammen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater