ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Styrets fullmakt

En dame med malingssøl på klærne står i et rom som pusses opp

Som styremedlem i et borettslag/eierseksjonssameier blir en fort stilt ovenfor situasjoner hvor det reises spørsmål om å bruke penger på et vedlikeholdsprosjekt, rehabiliteringsprosjekt eller utvidelse av bygningsmassen. Men hva kan styret i et sameie eller borettslag egentlig bestemme?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. april 2022

Styret i borettslag / sameie – Dette får du vite:

Kort om styrets fullmakt

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre.

Som hovedregel kan styret treffe alle vedtak som gjelder små og større vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsprosjekter el. så lenge arbeider iverksettes for å ivareta bygningenes opprinnelige stand.

Er taket modent for utskifting, kan styret beslutte utskifting, selv om det er en stor kostnad i forhold til de vanlige vedlikeholdsutgiftene i laget. Uvanlige vedlikeholdsoppgaver, påbygging eller omgjøring derimot må styret ikke arbeide med uten samtykke fra generalforsamlingen eller sameiemøtet.

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg og gir deg gode råd i din situasjon, slik at du får en bekymring mindre.

Reglene i Burettslagslova og Eierseksjonslova

Reglene i Burettslagslova og Eierseksjonslova er så godt som like med tanke på styrets kompetanse. De kan i praksis gjøre alt som er i sameiets eller borettslagets interesse så lenge det er i tråd med lov, forskrifter, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen/sameiermøtet.

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater tar deg gjennom lovverket, slik at du blir klar over dine rettigheter.

Burettslagslova § 8-9 og Eierseksjonslova § 50 bestemmer at styrene trenger samtykke fra generalforsamlingen/sameiermøtet i saker som gjelder:

«ombygging, påbygging eller andre endringar av bygg eller grunn som etter tilhøva i laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald».

Grense mellom «vanleg forvaltning og vedlikehald» og større arbeider

Det går en grense mellom «vanleg forvaltning og vedlikehald» og det vi kan kalle «uvanlige» tiltak.

Ren daglig drift ligger klart innenfor styrets kompetanseområde. Det samme gjelder mindre oppdukkende oppgaver så som å reparere mindre skader, skifte ut bygningskomponenter når disse er utslitt, reetablering av uteplasser etter vinterens snømåking og lignende. Det samme gjelder utskifting av større bygningskompoenter så som tak, solirør ol., selv om det er snakk om store kostnader, så lenge det skjer i forbindelse med normal utskiftnig av kompoentene på grunn av alder og slitasje.

Så fort det er snakk om bygging av nye bygninger, påbygg, endringer eller flytting av vegger på loft, i kjeller, bygging rundt søppelkasser og lignende, er det med en gang mer usikkert om styret trenger generalforsamlingens samtykke.

For å unngå å sette dette på spissen bør det lages en vedlikeholdsplan som vedtas av generalforsamlingen slik at styret kan forholde seg til denne gjennom året eller i planens virketid som gjerne kan være 3 til 5 år.

Arbeider som ikke er beskrevet i planen og som burde ha stått der eller er av mer unormal karakter, bør styre vente med å arbeide med til generalforsamlingen har gitt sitt samtykke. Dette gjelder alltid når arbeidet innebærer økonomisk ansvar eller utlegg på mer en 5 % av de årlige felleskostnadene og tiltaket er av uvanlig karakter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?