ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Viktige begreper og definisjoner i forbindelse med byggeprosjekter

En mann med hjelm bruker en stor krok

Her kan du lese litt om de viktigste begreper og definisjoner knyttet til et vedlikeholds og byggeprosjekt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. april 2022

Viktige begreper og definisjoner

Prosjektering

Ethvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye. Før arbeidene kan settes i gang må utførelsen beskrives, det må lages tegninger og det må gjøres beregninger av styrke/statikk slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet med å beskrive, tegne og beregne arbeidet kaller vi prosjektering.
Etter gjeldende regler skal entreprenøren ikke utføre noe arbeid uten at det først kan dokumenteres at arbeidet er prosjektert.

Entreprenør

Den som tar på seg å utføre et bygg- eller anleggsarbeid kaller vi entreprenør. Det kan være en graver, murer, snekker, elektriker, rørlegger, taktekker, etc. Det kan være et stort firma som kan ta på seg mange og store arbeidsoppgaver eller et enkeltmannsfirma som bare kan gjøre en oppgave, f.eks. å grave. En entreprenør har i utgangspunktet bare ansvar for å utføre arbeidet byggherren har prosjektert. Har ikke byggherre prosjektert arbeidet (se definisjonen ovenfor) må entreprenøren etterspørre prosjekteringen før arbeidet blir utført.

Totalentreprenør

Dersom entreprenøren tar på seg både å prosjektere og utføre arbeidet, kaller vi han totalentreprenør. Når byggherren (se definisjon nedenfor) engasjerer en totalentreprenør trenger ikke byggherre å gjøre mer en å beskrive hvilken funksjon det ferdige resultatet skal oppfylle. F. eksempel. «Et garasjeanlegg med god plass til 12 biler, med 12 m2 store boder bak hver parkeringsplass. Låsbar dør». Totalentreprenøren velger deretter utførelsesmetode og materialvalg og har ansvar for at resultatet oppfyller den beskrevne funksjonen, herunder kravene i lov og forskrift.

Les mer om: NS 8407 / NS 8417 – Totalentreprise

Underentreprenør og totalunderentreprenør

Dersom entreprenør A engasjerer en entreprenør B for å gjøre hele eller deler av jobben entreprenøren A har tatt på seg å utføre, kaller vi entreprenør B for underentreprenør. Dersom underentreprenøren tar på seg å prosjektere arbeidet som skal utføres, kaller vi han totalunderentreprenør. Entreprenør A kalles da gjerne hovedentreprenør eller generalentreprenør.

Sideordnet entreprenør

Dersom byggherre engasjerer 2 eller flere entreprenører som arbeider samtidig på samme byggeprosjekt, er entreprenørene sideordnet hverandre og de kalles ofte for sideordnet entreprenør. Dette skal vi kommentere nærmere under pkt. 3.4.3.

Byggherre

Den som eier eiendommen arbeidet skal utføres på kaller vi byggherre. For eksempel eier borettslaget eller eierseksjonssameiet bygningsmassen, og i kontrakten mellom borettslaget eller eierseksjonssameiet og en entreprenør om utføring av arbeider på bygningsmassen, er borettslaget eller eierseksjonssameiet byggherren. Byggherren er også normalt tiltakshaver etter reglene i plan og bygningsloven.

Konsulent

Den som tar på seg å gi råd av byggeteknisk art eller råd om prosjektstyring eller byggeledelse kaller vi konsulent. Konsulenten kan ha tatt på seg å prosjektere arbeidet, dvs. tegne, beskrive og beregne styrken/statikken på arbeidet som skal utføres.

Hovedentreprenør, generalentreprenør o.l.

Utrykk så som hovedentreprenør og generalentreprenør er ofte mer villedende enn veiledende, men brukes ofte på entreprenører som har en særlig posisjon/rolle i byggeprosjektet. Det kan være at en entreprenør har ansvar for hele prosjektet, og engasjerer underentreprenører på deler av jobben. Da kalles entreprenøren ofte for en hovedentreprenør eller generalentreprenør. Dette er med andre ord utrykk som sier noe om hvilken kontraktstruktur byggherre har valgt. Kontraktstruktur vil bli kommentert nærmere i kapittel 3.4.

Norsk Standard / NS

Standard Norge har utarbeidet en rekke dokumenter som brukes i bygg og anleggsprosjekter. Dokumentene heter da gjerne Norsk Standard XXXX eller NS XXXX. Dette kommenterer vi nærmere i pkt. 1.4.

Tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende

Alle som skal gjennomføre bygg og anleggsarbeider i Norge, plikter å følge lov og forskrift, herunder Plan og bygningsloven, byggesaksforskriften og teknisk forskrift. Plan og bygningsloven og byggesaksforskriften bruker en del begreper det er greit å ha litt oversikt over.
Den som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt blir kalt tiltakshaver.
Byggeprosjektet blir kalt tiltak.
Er tiltaket søknadspliktig må tiltakshaver engasjere en person eller selskap med ansvarsrett som kan ha rollen ansvarlig søker, med ansvar for å samle inn, klargjøre og sende inn nødvendig dokumentasjon til kommunen og fra kommunen. Vi kan si at ansvarlig søker har en «postkasse» funksjon.
Tiltakshaver må i tillegg engasjere en person eller selskap som kan ha rollen som ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende på de ulike fagene. På flere tiltak er det også krav om at tiltakshaver engasjerer en person eller selskap med ansvarsrett som kan ha rollen uavhengig kontrollerende.

Forholdet ansvarlige – kommunen – tiltakshaver/byggherre

Det er viktig å være klar over at den som er ansvarlig prosjekterende opp mot kommunen ikke automatisk har en plikt ovenfor byggherre til å prosjektere arbeidene. Den ansvarlig prosjekterende sitt ansvar ovenfor byggherre må fastsettes i egen avtale mellom prosjekterende og byggherre. Det er ikke nok at entreprenør A har tatt på seg rollen som ansvarlig prosjekterende ovenfor kommunen. Hva entreprenør plikter å gjøre ovenfor Byggherre må detaljreguleres i egen avtale.
Det samme gjelder ansvarlig utførende og kontrollerende. Person B kan ha tatt på seg rollen som ansvarlig utførende ovenfor kommunen, men uten avtale med byggherren om å utføre de aktuelle arbeidene, har ikke B noen plikt til faktisk å utføre arbeidet. Det bør selvsagt være samsvar mellom avtalen mellom de ansvarlige og byggherre og søknaden om ansvarsrett for de samme mot kommunen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?