ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Valg av entreprenør

Valget av entreprenør er en av de viktigste beslutningene som tas gjennom et byggeprosjekt og markerer overgangen fra forprosjektet til kontraktsperioden.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Det å velge riktig entreprenør er avgjørende for et godt resultat. Stort sett er entreprenørene flinke, men mye avhenger av hvor klar avtalen med entreprenøren er. Jeg tenker her både på beskrivelsen av hva entreprenøren skal gjøre, og hvilke kontraktsvilkår som skal gjelde.

Anbudskonkurranser

For å sikre både god kvalitet og god pris er det normalt å invitere flere entreprenører til en konkurranse.

Prosessen med å velge entreprenør bør alltid starte ved at det først utarbeides et konkurransegrunnlag, og at entreprenører inviteres til å gi pris på jobben. Konkurransegrunnlaget skal bestå av:

Beskrivelse av jobbenKontraktsvilkårene som skal gjelde mellom parteneEt sett med regler for gjennomføring av konkurransen

Når kontrakten senere skal signeres, skal den bestå av:

  • Signert avtaledokument
  • Referat fra avklaringsmøter eller forhandlingsmøter (dersom det er tillatt)
  • Tilbudet fra entreprenøren
  • Konkurransegrunnlagets beskrivelse av jobben
  • Konkurransegrunnlagets kontraktsvilkår
  • Henvisning til valgt kontraktstandard

Utformingen av konkurransegrunnlaget

Utformingen av konkurransegrunnlaget er sentralt for å beskrive nøyaktig hva entreprenøren skal gjøre. Dette vil være en enda mer nøyaktig beskrivelse enn det som vi tidligere omtalte som beskrivelse av ønsket fremtidig situasjon. Det er som sagt viktig å være bevisst på om beskrivelsen skal fokusere på funksjonen eller bestemte utførelsesmetoder og materialer.

Det er også lurt å bygge opp postbeskrivelser ved hjelp av anerkjente beskrivelsestekster, for eksempel de vi finner i NS 3420. Dette sikrer at beskrivelsen blir presis og at entreprenørene vet hva de skal prise. Brukes ikke NS 3420 eller andre anerkjente beskrivelsestekster, må beskrivelsen gjøres å nøyaktig som mulig.

Konkurranseregler må overholdes av begge parter

Etter at entreprenører er blitt invitert til å gi pris, står ikke byggherrene lengre fritt til å velge hvordan de skal forholde seg til de enkelte tilbudene og entreprenørene. Her griper anbudsrettslige regler inn og alle partene er forpliktet til å forholde seg til disse. Anbudsrettslige regler er de regler som gjelder for gjennomføring av slike konkurranser. Er ikke disse spesifisert i konkurransegrunnlaget, vil de reglene vi finner i NS 8400 langt på veg gjelde. Disse forbyr partene å endre tilbudene etter at tilbudsfristen er utløpt og det er ikke tillatt å forhandle med entreprenørene.

Ønsker borettslaget eller sameiet å forhandle med entreprenørene må det tas inn i konkurransegrunnlaget regler om dette, for eksempel ved å si at for denne konkurransen gjelder NS 8410. En entreprenør jeg bisto fikk 2,7 millioner kroner i erstatning fra et borettslag som forhandlet uten at det var adgang til det. Dette viser at borettslagene og sameiene trenger gode råd og veiledning i forhold til hvordan de skal forholde seg gjennom konkurransen.

Beslutningen om hvilken entreprenør som skal få kontrakten markerer avslutning av forprosjektet og starten på hovedprosjektet. Det er lurt å la dette være en milepæl som markeres med vedtak i styremøte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?