ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Generelt om Norsk Standards kontrakter

Norsk Standard (NS) er standardiserte kontraktsvilkår utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige, i ulike komiteer.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

17. desember 2014

Norsk Standard

Sammensetningen i de ulike komiteer varierer etter standardens innhold. Standardene dekker områder som er uregulert eller som er lite regulert i lov, men mange av disse kontraktene representerer et stykke på vei en bekreftelse av det som ville følge av ulovfestet entrepriserett selv om partene ikke hadde inngått en skriftlig avtale.

Balanserte kontraktsvilkår

Fordi standardkontraktene er blitt til gjennom et samarbeid mellom de ulike interesseorganisasjoner, vil begge sider i en kontraktsinngåelse kunne stole på at de generelle kontraktsvilkårene er balanserte og ikke urimelig går i favør av en av partene. Bruk av NS-kontrakter vil være arbeidsbesparende fordi standardvilkårene legges i bunn av de kontrakter som inngås.

Vær likevel oppmerksom på at mange av de store entreprenørene og utbyggere har et vedlegg til kontrakten som gjerne kalles “Generelle betingelser”. Formålet med dette vedlegget er å gi fordeler de ikke ville hatt uten vedlegget. Et slikt vedlegg må derfor vurderes nøye.

Kontroller kontrakten

Dersom en part får seg presentert et kontraktsutkast utarbeidet av en av partene, bør mottakeren gå systematisk og grundig gjennom denne for å kontrollere at det ikke foreligger urimeligheter som forrykker balansen mellom partene.

Standard Norge er en privat bransjeorganisasjon som har utarbeidet en rekke standarder på det byggetekniske området. De tar betalt for det arbeidet de utfører og kontraktene er derfor dyre. Bestilling skjer gjennom Standard Norge og kan kjøpes både i papirform og i digital form. For øvrig vises det til Standard Norges hjemmesider, www.standard.no.

Noen standarder er ikke lenger «anbefalt»

Noen standarder er “utgått”, men likevel hyppig i bruk. Det betyr at den aktuelle standarden ikke lenger anbefales brukt av Standard Norge, for eksempel fordi det har kommet en ny og revidert standard. Et eksempel på dette er NS 3431 som i 2011 ble avløst av NS 8407. NS 3431 benyttes likevel fortsatt, også på nye kontrakter.

Partene har full anledning til, i en kontrakt, å bli enige om at en standard som Standard Norge ikke lenger anbefaler skal brukes i det konkrete kontraktsforholdet. Det er helt normalt at et tilbud gis slik at entreprenøren for eksempel skriver “For øvrig gjelder NS 8405”. Det betyr at dersom tilbudet blir akseptert vil NS 8405 – med sine 34 sider med juridiske spissfindigheter – være en del av partenes kontraktsforpliktelser.

Det er ikke uvanlig at det avtales avvikende kontraktsbestemmelser utarbeidet av en av partene som legges inn under kontraktens “Særlige bestemmelser”. I så tilfelle bør den andre parten lese disse bestemmelsene nøye før kontrakten signeres. Formålet med å legge ved “særlige kontraktsvilkår“ er jo nettopp å få rettigheter som ikke følger

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?