Samspillsentrepriser under EØS terskelverdiene, når og hvordan

Vi har i flere artikler satt fokus på samspillsentreprise i mindre og mellomstore byggeprosjekter. Her presenterer vi en ny artikkel, Samspillsentrepriser under EØS terskelverdiene, når og hvordan.

Samspillsentrepriseformen tas stadig oftere i bruk, også i mindre prosjekter. Det er fremdeles en relativt ny entrepriseform og partene må lære seg å tenke noe annerledes i slike entrepriser enn i tradisjonelle Norsk Standard entrepriser.

Det er derfor viktig at kommuner som ønsker å bruke entrepriseformen lar kommunens prosjektledelse og valgt entreprenør bruke noe tid innledningsvis på å lære hvordan de skal tenke og lære de kontraktsregler som skal gjelde gjennom entreprisen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater