ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Omtvistet krav - Betaling

En mann sitte foran en pc-skjerm

Rutiner og praksis når tilleggsfakturaer er omtvistet varierer. Oppdragsgiver har ikke rett til å returnere en tilleggsfaktura fordi han er uenig i hele eller deler av tilleggskravet. Den uomtvistede delen skal betales. Manglende betaling av uomtvistet faktura er kontraktsbrudd.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

29. mars 2022

Omtvistet krav – Dette får du vite:

Hva er et omtvistet krav?

[Definisjon]

Et krav blir til et omtvistet krav dersom mottaker av fakturaen ikke er enig i kravet og klager.

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele prosessen ved et omtvistet krav, slik at du får en bekymring mindre.

Tilleggsfakturaer skal faktureres for seg

Både i NS-kontrakter og i forbrukeroppdrag skal tillegg faktureres separat når det er avtalt fast-pris. Tilleggsfakturaer skal faktureres 100 %.

I NS-kontrakter kan tillegg bare faktureres én gang per måned, mens det i forbrukeroppdrag ikke er en slik begrensning.

I forbrukeroppdrag på bruktbolig har imidlertid entreprenøren bare rett til å fakturere dersom entreprenøren har betinget seg rett til a-konto fakturering under arbeidets gang. I mangel av slik presisering til tilbudet/avtalen kan forbrukeren vente med å betale til hele arbeidet er ferdigstilt.

Reklamasjon på tilleggsfakturaer

Dersom det reklameres på tilleggsfakturaer må slik reklamasjon fremmes i tide – som utgangspunkt bør en reklamasjon være fremmet innen forfall. Selv om det ikke er reklamert innen forfall vil normalt ikke oppdragsgiver ha tapt sin rett til å reklamere, men en ellers berettiget reklamasjon kan avvises dersom det har gått lang tid fra reklamasjon burde vært fremmet.

NS-kontrakter

For regningsarbeider er det imidlertid egne regler i NS-kontrakter. Prosedyrene er her at time- og materiallister skal være fremsendt hver uke, og dersom oppdragsgiver ikke har reklamert innen 14 dager fra time- og materiallistene er mottatt, skal disse listene legges til grunn. Senere reklamasjoner på at det er ført for mange timer eller for mye forbruk av materialer skal da avvises på formelt grunnlag. Dette er det systemet begge parter har akseptert ved signatur av NS-kontrakten. Her er alle NS-kontraktene like.

Kravet om reklamasjon på regningsarbeider er således ikke knyttet opp til selve fakturaen, men de ukentlige lister som entreprenøren har forpliktet seg til å fremsende.

Sender entreprenøren time- og materiallister først ved fakturaen, kan ikke entreprenøren på samme måte påberope seg fristen på 14 dager for å reklamere på mengden av medgåtte timer eller medgåtte materialer.

Er oppdragsgiver forbruker – eller det ikke er avtalt noen NS-kontrakt – gjelder ikke denne 14-dagers fristen til å reklamere på timer og materialer.

Betaling av uomtvistet del av tilleggsfakturaen

En oppdragsgiver som reklamerer på en mottatt faktura plikter å spesifisere sin reklamasjon. Det er ikke tilstrekkelig generelt å vise til at han ikke er enig i fakturaen.

Oppdragsgiver plikter å spesifisere hvor mye av fakturaen han erkjenner å betale, og denne delen av fakturaen plikter han også å betale. Det å erkjenne ansvar for å betale noe uten å betale fordi han er uenig i deler av fakturaen er forsettlig kontraktsmislighold.

Dersom det foreligger forsettlig kontraktsmislighold kan entreprenøren ta rettslige skritt og kreve at oppdragsgiver betaler entreprenørens advokatkostnader selv om bare deler av kravet som en domstol gir medhold i. Det i motsetning til der hvor uomtvistet del blir betalt. Da må entreprenøren få medhold i det vesentligste av kravet for å kunne få medhold i kravet om å få dekket også egne advokatkostnader ved en domstolbehandling.

Vær oppmerksom på at noen oppdragsgivere har tatt inn en bestemmelse i kontrakten at bare uomtvistede fakturaer vil bli betalt. Slik for eksempel i mange av Oslo kommunes kontrakter hvor kommunen krever at omtvistede fakturaer skal krediteres og deretter utstedes i en uomtvistet og en omtvistet faktura.

Fristen til å ta ut forliksklage – 8 måneder

Mange er ikke klar over at krav etter tilleggfakturaer for noen NS-kontrakter går tapt dersom entreprenøren ikke har tatt ut forliksklage innen 8 måneder fra overtagelse. Det kan i praksis bety fire måneder etter at oppdragsgiver har kommet med sine innsigelser til sluttoppgjøret. Det betyr at entreprenøren ikke har mye tid til å konsultere en advokat dersom det er tilleggsfakturaer som oppdragsgiver ikke vil betale.

Fristen til å ta ut forliksklage er 8 måneder etter overtagelse gjelder kontraktene NS-8405, NS 8415, NS 8407 og NS 8417.

For NS 8406 og NS 8416 gjelder bare ordinære foreldelsesfrister som er på 3 år.

I forbrukerforhold eller hvor det ikke er avtalt NS-kontrakter er det ikke noen slik 8-måneders frist. Da må forliksklage være tatt ut inne tre år fra kravet kunne vært fakturert.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tine

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om entrepriserett.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår entrepriserettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor entrepriserettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg enten du er byggherre eller entreprenør i alle typer bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?