NS 8409: Forsinket levering fra leverandøren

Entreprenøren er avhengig av at leverandøren av byggevarer leverer til avtalt tid. Blir leverandøren forsinket i sin leveranse, kan entreprenøren få forsinkelsesansvar i form av dagmulkt eller tilsvarende.

Ofte har leverandøren fraskrevet seg alt ansvar ved forsinkelse slik at entreprenøren blir sittende igjen med dette tapet. Bestilles byggevarer etter NS 8409, vil entreprenøren kunne kreve dekket sitt tap på grunn av forsinkelsen fra leverandøren.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater