Fremdriftsplan, avtalt ferdigstillelsesdato og ferdigattest

Entreprenøren skal legge frem sin fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelsen (pkt. 21.2, 1. ledd). Entreprenøren skal avgi fremdriftsrapport hver 4. uke, med mindre annet er avtalt (pkt. 21.3, 1. ledd). Avvik i fremdriften skal meldes uten ugrunnet opphold (pkt. 21.3, 2. ledd).

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater