ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Fremdriftsplan, avtalt ferdigstillelsesdato og ferdigattest

Entreprenøren skal legge frem sin fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelsen (pkt. 21.2, 1. ledd). Entreprenøren skal avgi fremdriftsrapport hver 4. uke, med mindre annet er avtalt (pkt. 21.3, 1. ledd). Avvik i fremdriften skal meldes uten ugrunnet opphold (pkt. 21.3, 2. ledd).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

31. mars 2020

Virkninger av fremdriftsplaner

Det er knyttet ulike virkninger til fremdriftsplaner. På samme måte som i NS 8405, må det skilles mellom sluttdato på en fremdriftsplan og avtalt ferdigstillelsesdato. I totalentreprise vil ofte en ferdigstillelsesdato betinge at det også foreligger en ferdigattest. Dette skyldes endringer i plan- og bygningsloven hvor det nå normalt ikke lenger skal gis “midlertidig brukstillatelse“. Det kan bety at arbeidet kan være avsluttet, og bygget klart til å tas i bruk, men dagmulkten løper fortsatt fordi det ikke blir gitt rett til midlertidig bruk i påvente av at det kan utstedes ferdigattest. Dette må totalentreprenøren ta høyde for når han avtaler ferdigstillelsesdato.

Samtidig må totalentreprenøren være oppmerksom på at en omforent forskyvning av sluttdato i en fremdriftsplan ikke uten videre medfører at datoen for når dagmulkten starter å løpe blir utsatt tilsvarende.

Forsinkede arbeider

En fremdriftsplan er bare en koordinering av arbeidene – også forsinkede arbeider må koordineres. I den grad det ikke klart er avtalt at også ferdigstillelsesdatoen er utsatt, vil det lett være et tvistetema om partene også mente å utsette også ferdigstillelsesfristen eller ikke. Det beste er å være presis på at enigheten om.

Ny sluttdato medfører at partene også er enige om å flytte den avtalte sluttdatoen tilsvarende. Det bør enten fremgå i et byggemøtereferat, eventuelt påtegnes spesielt på den reviderte fremdriftsplanen.

Viktig med enighet om sluttdato

I den grad det ikke klart fremgår i en revidert fremdriftsplan at også ferdigstillelsesfristen er utsatt, vil det ofte være et tvilstema om også ferdigstillelsesfristen er utsatt. Det anbefales derfor å være presis på at enighet om en ny sluttdato i en revidert fremdriftsplan medfører at partene også er enige om å flytte den avtalte dagmulktsbelagte sluttdato tilsvarende. Slik enighet kan nedfelles i et byggemøtereferat, påtegnes og signeres på den reviderte fremdriftsplan eller skriftlig bekreftes på annen måte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?