ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Fremdriftsplaner og dagmulkt

Etter pkt. 19.7 plikter oppdragsgiver å lage en oversikt over koordineringen av aktørene i byggesaken innen 4 uker fra kontraktsdato. Denne koordineringsplanen skal være basert på den sluttdato som fremgår av kontrakten mellom partene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Slurves med plan for koordinering

Det slurves ofte fra oppdragsgiver med å lage plan for koordinering. Da bør entreprenøren kreve planen fremlagt. Mottas ikke slik plan etter en purring med frist, har entreprenøren rett til å forholde seg til det han vil kunne vurdere som en “normal” koordineringsplan for prosjektet.

Forutsatt at koordineringsplan er mottatt innen 4-ukers fristen, har entreprenøren plikt til å oversende sin fremdriftsplan innen 6 uker fra kontraktsdato. Har entreprenøren purret på en slik koordineringsplan fra oppdragsgiver uten å få denne, bør entreprenøren likevel innen de samme 6 uker lage sin fremdriftsplan.

Årsaken er at denne fremdriftsplanen er den planen entreprenøren skal melde eventuell fristforlengelse og dekning av merkostnader mot, i den grad komplikasjoner i fremdriften som skyldes oppdragsgiver skulle oppstå. Det betyr at dersom entreprenøren blir forsinket av andre entreprenører oppdragsgiveren svarer for, eller entreprenøren av andre grunner ikke får den nødvendige tilkomst, skal entreprenøren melde avvik med eventuelle krav om fristforlengelse og dekning av merkostnader.

Har entreprenøren ikke levert sin fremdriftsplan, vil det være langt vanskeligere for entreprenøren å nå fram med et slikt ellers berettiget krav. Det til tross for at oppdragsgivers forhold både forsinker entreprenøren og påfører ham merkostnader.

Forskjell mellom fremdriftsplan og dagmulkt

Vær oppmerksom på forskjellen mellom fremdriftsplaner (pkt. 18) og dagmulktsbelagte frister (pkt. 34.1, 2. avsnitt). Det fremgår her at delfrister i henhold til en fremdriftsplan ikke er dagmulktsbelagte med mindre dette uttrykkelig er avtalt. Vær også oppmerksom på at en revidert fredriftplan med utsatt ferdigstillelse ikke forandrer den dagmulktbelagte fristen i kontrakten. Fremdriftsplan er en plan for å koordinere arbeidene – et forsinket prosjekt må også koordineres. Skal også den dagmulktbelagte fristen forandres må det fremgå klart at også denne flyttes.

Vær oppmerksom på at entreprenøren kan forespørre sin oppdragsgiver om han vil kreve dagmulkt for en oppstått forsinkelse. Svarer ikke oppdragsgiver på en slik henvendelse “uten ugrunnet opphold” har entreprenøren rett til å betrakte det manglende svaret som en aksept av at dagmulkt for forsinkelsen ikke vil bli krevd (pkt. 34.4).

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?