NS 8405: Fremdriftsplaner og dagmulkt

Etter pkt. 19.7 plikter oppdragsgiver å lage en oversikt over koordineringen av aktørene i byggesaken innen 4 uker fra kontraktsdato. Denne koordineringsplanen skal være basert på den sluttdato som fremgår av kontrakten mellom partene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater