Generelle leverings- og oppdragsbetingelser for RØRKJØP

Codex Advokat sitter med erfaring for hvor mange ulike situasjoner rørleggeren kan komme opp i fordi han ikke er tydelig nok i sitt tilbud. Codex Advokat har derfor laget en standard som anbefales for medlemmene av Rørkjøp slik at rørleggeren slipper å måtte redusere sitt sluttoppgjør fordi han ikke har presisert sine forutsetninger i tilbudet eller tatt det med i kontrakten.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
01/11/2018

Det er ikke nødvendig å lage kontrakter på alle oppdrag – verken overfor forbruker eller overfor større oppdrag overfor utbyggere dersom rørleggeren bruker en standard som legges ved alle tilbud.

Det må skilles mellom tilbud hvor oppdragsgiver er forbruker og der oppdragsgiver ikke er forbruker. Vi har derfor laget to ulike standarder – en hvor oppdragsgiver er forbruker og en hvor oppdragsgiver ikke er forbruker.

Forbruker-standarden skal bare benyttes når kunden er en privatperson og han skal benytte boligen eller hytta til seg og sin familie. I alle andre tilfeller skal varianten for proff benyttes. Ved oppdrag for et borettslag eller et boligsameie skal proff-vilkårene benyttes – ikke forbrukervilkårene.

Ved å benytte en av disse standardene vil mange problemer kunne unngås slik som:

  • Hvem kan bestille tillegg
  • Urasjonell drift
  • Rett til a-kontobetaling
  • Betydningen av prisoverslag
  • Kjøring til arbeidsplassen m.v.

Ved å benytte en av disse standardene vil det ikke være nødvendig å lage kontrakt selv om det er store prosjekter.

Standardene kan lastes ned på Rørkjøps intranettsider eller ta kontakt med Codex Advokat.

Relevante linker

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater