Uforpliktende prisoverslag overfor forbruker

Gir entreprenøren/håndverkeren prisoverslag overfor forbruket kan han ikke kreve betalt mer enn 15 % mer enn prisoverslaget. Formålet er å sikre at forbrukeren ikke foretar en beslutning om å iverksette et tiltak på feil grunnlag.

Samtidig har lovgiver gitt entreprenøren rett til å gi uforpliktende prisoverslag. Det innebærer at entreprenenøren ikke er bundet av denne 15 % regelen. Forutsetningen er at entreprenøren er tydelig overfor forbrukeren om at hans overslag ikke kan benyttes som beslutningsgrunnlag om å iverksette et tiltak eller ikke. Dette temaet ble behandlet i Høyesterett 12. april 2016.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater