ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Samarbeidsavtalen mellom Rørkjøp og Codex Advokat

Både forbrukere og profesjonelle oppdragsgivere er blitt opptatt av rettigheter og formelle regler enn tidligere. Det må også rørleggeren innrette seg etter for ikke å måtte gå inn i unødvendige diskusjoner og påføre seg selv unødvendige tap.

Rørkjøp sine medlemmer skal ved denne avtalen enklere kunne be om råd og veiledning i løpende problemstillinger – små eller store – uten derved å bli påført uventede advokatkostnader.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

26. februar 2019

En viktig medlemsfordel for Rørkjøp er at rørleggeren kan ringe eller sende en e-post med spørsmål til Codex Advokat uten at det koster noe.  Henvendelsene kan være enkle som kan svares på der og da, eller andre problemstillinger er mer kompliserte og omfattende.

Spørsmålet kan være om forbrukeren kan vente med å betale til alle arbeider er ferdige, om hovedentreprenøren kan nekte å betale for et tillegg fordi det ikke formelt eller varslet, om rørleggeren kan si opp en nyansatt i prøvetiden uten å begrunne oppsigelsen osv.

Dersom det ikke er et kort svar, vil Codex Advokat først gi et råd om hvorvidt det anbefales å gå videre med saken eller om dette ikke vurderes som hensiktsmessig eller lønnsomt å forfølge problemstillingen videre.

Råd og bistand innenfor ½ time gratis for hver ny problemstilling er gratis.

Dersom rådet er å gå videre med problemstillingen vil medlemmet få en klar og tydelig beskjed om at videre bistand er betalt bistand, samt en oppdragsbekreftelse som setter vilkårene for videre behandling.  Da vil medlemmet få kvalifisert bistand til reduserte priser, i forhold til våre ordinære vilkår.

Poenget er at det skal være enkelt å ta kontakt med advokat, og rørleggeren løper ingen risiko for å få påført kostnader før det er enighet om at saken er hensiktsmessig å forfølge videre. Dersom det ikke anses lønnsomt å gå videre med problemstillingen vil rørleggeren få klar melding om det.

Poenget er at rørleggeren – i en stadig mer komplisert hverdag – skal kunne ha en diskusjonspartner før han eventuelt vil legge kostnader i å engasjere en advokat.

Kontaktpersoner for Rørkjøp sine medlemmer er:

Advokat/partner Helge A. Tryti,
E-post hat@codex.no,
Mobil: 907 38 936

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater