Riktig håndtering av risiko sikrer fordelene med samspillsentreprisene

Riktig håndtering av risiko i samspillsentreprisen er helt avgjørende for å kunne hente ut den maksimale gevinsten som ligger i entrepriseformen. Vi vil derfor kommentere nærmere hvordan risiko må håndteres i samspillsentreprisene og hvordan håndteringen skiller seg fra risikohåndteringen i tradisjonelle entrepriseformer.

Etter vår mening er riktig håndtering av risiko selve forutsetningen for at entreprisen kan kalles en ekte samspillsentreprise. Feil håndtering av risikoen fjerner nesten automatisk fordelene vi søker å oppnå med entrepriseformen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater