ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Feilprising av totalentrepriser

Selv om entreprenøren har oppgitt hva han har priset i sitt tilbud, har han likevel ansvar de utelatte poster som er nødvendige for å få brukstillatelse med mindre tilbudet presiserer hva som ikke er med i tilbudet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Når entreprenøren leverer et tilbud på en totalentreprise – normalt med henvisning til NS 8407 eller NS 8417 – er det de beskrevne funksjonskrav som primært skal oppfylles. Skal det bygges en barnehage skal barnehagen være komplett og oppfylle alle de krav som følger av lover og forskrifter til en barnehage. Dersom det er noe entreprenøren ikke skal levere, men som er nødvendig for å få brukstillatelse/ferdigattest, må det fremgå konkret av selve tilbudet.

I tillegg må entreprenøren levere et resultat som oppfyller de krav til prosjektet som kommer i tillegg til funksjonskravene. Det kan gå på konkrete materialvalg eller på estetisk utforming. En slik konkret beskrivelse er imidlertid sekundær i forhold til funksjonskravene.

Forutsatt at funksjonskravene er oppfylt og de spesifiserte kravene ellers er oppfylt er det opp til totalentreprenøren å velge materialer og tekniske løsninger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater