ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Profesjonelle entrepriser

Bygge og anleggsnæringen har hvert år ansvar for nybygging, vedlikehold, utvikling av landets bygg og anlegg. For å lykkes er næringen avhengig av dyktige folk og et godt samspill mellom disse. Anbudsprosedyrene skal sikre gode folk, kontraktene spiller en nøkkelrolle for samspillet mellom dem.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

30. september 2019

Last ned skjema: NS-kontrakter

Du kan laste ned ulike skjemaer for NS-kontrakter helt gratis. Her finner du endringsmeldinger, skjema for konsekvens av endringer, og skjema for meddelelse om at et varsel eller en innsigelse er innkommet for seint.

Det vil i tillegg bli lagt ut sjekklister for prosedyrer etter den enkelte kontrakt for å holde kontroll på at prosedyrer for det enkelte prosjekt ikke vil bli uteglemt.

Skjemaene er utarbeidet for følgende kontrakter:

  • NS 8405 og NS 8415
  • NS 8406 og NS 85416
  • NS 8407 og NS 8417

skjema til Prosjektlederens håndbok

 

Mange tvister oppstår som følge av at byggeprosjektene planlegges for dårlig innledningvis. Det blir ikke tatt nødvendige og gode beslutninger med tanke på organiseringen av byggeprosjektes kontraktsstruktur, om det skal være en byggherrestyrt entreprise, generalentreprise eller side-styrt entreprise, og om det skal være hovedentreprise eller totalentreprise. Det er endel forvirring omkring begrepsbruken, men husk:Det er ikke navnet på kontrakten som teller, det er de avtalte kontraktsvilkår som gjelder.

For at byggeprosjektene skal bli vellykket, er det viktig at partene har et bevisst forhold til de behov de ønsket ivaretatt gjennom kontraktene, hvilken risiko de ønskes å være eksponert for, hvilken kontroll de skal ha med valg av løsninger og materialer. Mange er desverre ikke tilstrekkelig bevisst hva de utsetter seg for av risiko og plikter.

Standard kontrakter

Det er lang tradisjon for å bruke standardkontrakter. De mest brukte standardkontrakter som brukes er Norsk Standard (eller kun NS) 3430 (gammel), 8405, 8415, 3422, 8606, 8416, 3431, 3406, 8403 og 8409.

I mer eller mindre grad gir disse standardene, og særlig NS 8406 og 8416 også utrykk for alminnelige rettsregler som gjelder mellom partene selv der partene selv ikke har avtalt spesielle kontraktsvilkår.

Det er imidlertid viktige forskjeller på de ulike standardene, og det er viktig å velge riktig standard til riktig avtale.

Tradisjonelt har advokatene kommet inn i byggeprosessene når partene for lengst har kjørt seg fast og tvisten er et faktum. Vi advokater kan imidlertid med  fordel kobles inn på et tidligere stadium i byggeprosessene for å forebygge at tvist oppstår.

Vi kan bistå med generell kompetansehevning i form av kurs, bistå i valg av organisering av byggeprosjektene, dvs. valget mellom generalentreprise, byggherrestyrt entreprise, sidestyrt entreprise, ren utførelsesentreprise, totalentreprise etc., samt plassering av ansvaret for arkitekt, prosjekterende, byggeleder mm.

Vi kan også bistå ved utforming av konkurransegrunnlag /anbudsgrunnlag og ved valg av kontraktsvilkår og kontraktsformular. Vår erfaring er at tvister ofte oppstår fordi partene velger feil prosjektorganisering og feil kontraktsvilkår / kontraktsformular samt at de ikke etterlever de kontraktsvilkår de har avtalt skal gjelde.

De fleste er i dag tjent med å søke ekstern bistand av både teknisk og juridisk art forut for og under gjennomføringen av anbudsprosessene og kontraktene.

Det å gjennomføre byggeprosjektene og etterleve kontraktene på en god måte er like viktig som å sikre seg gode kontrakter i første omgang. Tilstrekkelig kunnskap om kontraktene og hvordan kontraktene skal gjennomføres og etablerte varslingsrutiner er ofte det som skal til for å sikre at et prosjekt blir økonomisk velykket.

Ved valg av advokatkontor er det viktig å velge et kontor som kan delta i prosessene fra start til mål og som samtidig kan gi god juridisk rådgivning på andre relevante rettsområder, så som så som plan og bygningsrett, fast eiendom, arbeidsrett, skatte- og avgiftrett og alminnelig forretningsjus.

Våre advokater bistår klienter både forut for, under og etter byggeprosjekter

Eiendomsadvokatene i Codex har lang erfaring med anbudsprosesser, bygge- og anleggskontrakter.

Vi tilbyr generelle og spesialtilpassede kurs innen de fleste områder relatert til bygge- og anleggskontrakter.

 

 

 

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater