ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Prisoverslag etter Bustadoppføringslova

Det er en kjent regel at entreprenøren kan gi prisoverslag til forbruker som deretter blir bindende slik at entreprenøren ikke kan fakturere mer enn prosoverslaget pluss 15%. Det har imidlertid ikke vært like klar for all hva som skal til for at prisoverslaget blir bindende, og hva entreprenøren må gjøre for å unngå at prisoverslaget blir bindende.

Disse spørsmålene behandlet Høyesterett i dommen inntatt i RT 2016 761. Her kan du lese kortversjonen.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

27. desember 2018

I den konkrete saken Høyesterett hadde til vurdering hadde forbruker hadde bestilt elektroarbeider i forbindelse med fullstendig rehabilitering av sin bolig. Entreprenøren ga et prisoverslag, både i form av prisopplysninger om konkrete ytelser, og en form for et budsjett. Partene ble senere uenig i om prisoverslaget var bindende slik at totalsummen ikke kunne være høyere enn prisoverslaget pluss 15 %, slik det er fastsatt i Bustadoppføringslova § 41. Forbruker hadde engasjert profesjonelle rådgivere og konsulenter under hele byggeprosjektet og spørsmålet var blant annet om det hadde noe å si.

Både Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven åpner for at entreprenørene kan gi ikke-bindende prisoverslag, men det har vært noe uklart hva entreprenørene må gjøre for ikke å bli bundet til sine prisoverslag. I dommen drøfter Høyesterett dette og tok det enkle, men også brutale utgangspunkt at et prisoverslag er bindende. Er det først gitt et prisoverslag er det bindende, med mindre entreprenøren klarer å vise til forhold som har gjort at prisoverslaget ikke skal oppfattes som bindende i det konkrete tilfelle. Dette strenge utgangspunktet begrunnes med at forbrukervernet står sterkt og at en forbruker skal kunne avgjøre om han ønsker å igangsette arbeidene basert på prisoverslaget. En streng tolkning av reglene skal føre til at det gis realistiske overslag som forbrukeren kan innrette seg etter.

Samtidig sender Høyesterett klare signaler om at entreprenørene må være veldig tydelige på at prisoverslaget ikke er ment å være bindende for å gå fri.

Entreprenørene må enten avstå fra å gi et prisoverslag eller ta tydelig forbehold slik at forbrukeren forstår at overslaget er usikkert. Høyesterett uttaler at en reservasjon om at «overslaget er ekstra usikkert» må være tilstrekkelig for å være uforbindtlig.

Det at forbruker har engasjert profesjonelle rådgivere og konsulenter, innebærer ikke noe unntak fra regelen.

Vi legger til at § 41 bestemmer at det er entreprenøren som må bevise at prisoverslag ikke skal være bindende. Det vil si at det er entreprenøren som må bevise at det ble sagt at prisoverslaget ikke skulle være bindende eller at det var «ekstra usikkert«. For å få til dette må entreprenørene i praksis ta forbeholdet inn i det skriftlige tilbudet.

Det kan diskuteres om dommen innebærer en innstramming av regelverket, men vi tror at mange entreprenører bør gå gjennom sin praksis når det gjelder det å gi prisoverslag til forbrukere og sikre at tilbudene har de riktige formuleringene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater